Үүрэг даалгавар

2021-07-21
Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь батлан мөрдөж ажилласан. Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн цэвэрлэгээ, ногоон байгууламжийн аричлгаа, усалгаа, хог ачилт, төвлөрсөн хогийн цэгүүд, усан оргилуурын үйл ажиллагаа хуваарийн дагуу хэвийн явагдсан.
Товч агуулга Хугацаа Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР