Ажил хүлээлцүүлэх тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2010 оны 30 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нэг. "Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн" НӨТҮГ байгуулагдсантай холбогдуулан,...
2010 -оны 4 -р сарын 7
1297
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Үндэсний болон нийслэлийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2009 оны "Нийслэлийн 2009 оны тесөвт зарим өөрчлөлт оруулах тухай" 4/22 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нэг....
2010 -оны 4 -р сарын 6
1207
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Зохицуулах хороо байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.5-ын "а" заалт, 29.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нэг. Монголын Мянганы Сорилын Сангийн "Халдварт бус өвчин, осол гэмтлээс сэргийлэх, хянах" төслийн хэрэгжилтийг Зохицуулах хорооны бүрэлдэхүүнийг нэгдүгээр хавсралтаар, ажлын удирдамжийг хоёрдугаар...
2010 -оны 4 -р сарын 6
1151
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1 дэх хэсэг, 47 дугаар зүйл, Монгол Улсын 2010 оны Төсвийн тухай хуулийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нэг. Нийслэлийн Засаг даргын 2010 оны 1 дүгээр сарын...
2010 -оны 4 -р сарын 6
1142
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
"Улаанбаатар хотын аялал жуулчлалын"1 бэлэгдэл, уриа" шалгаруулах уралдааныг зохион байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Аялал жуулчлалын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2.1 дэх заалт, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.13 дахь зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нэг. Улаанбаатар хотод гадаадын жуулчдыг урин дуудсан, олон улсад өөрийн...
2010 -оны 4 -р сарын 6
1489
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Үндэсний болон нийслэлийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2009 оны "Нийслэлийн 2009 оны тесөвт зарим өөрчлөлт оруулах тухай" 4/22 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нэг....
2010 -оны 4 -р сарын 6
1112
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Автомашингүй өдөр"-ийг зохион байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.2 дахь заалт, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, Авто тээврийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.4 дэх заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2006 оны 44 дүгээр тогтоол,...
2010 -оны 4 -р сарын 6
1272
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2010.04.06 Мягмар
2010 -оны 4 -р сарын 6
2230
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Газар эзэмшүүлэх эрх олгох тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай" хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Газрын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.2.3, 33 дугаар зүйлийн 33.1.1, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нэг. Баянзүх дүүргийн Дамдинсүрэнгийн гудамжийг Сүхбаатар дүүргийн...
2010 -оны 4 -р сарын 5
1199
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29.2 дахь хэсэг, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1.3 дахь заалт, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.13 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нэг. Нийслэлийн Засаг даргын 2005 оны 338 дугаар захирамжаар Сүхбаатар...
2010 -оны 4 -р сарын 5
1181
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29,2 дахь хэсэг, Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2010 оны 23 дугаар захирамж, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч болон "Оюу толгой" ХХК-ийн хооронд Улаанбаатар хотод хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх харилцан ойлголцлын "Санамж бичиг"-ийг тус тус үндэслэн...
2010 -оны 4 -р сарын 4
1294
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1 дэх хэсэг, 47 дугаар зүйл, Монгол Улсын 2010 оны Төсвийн тухай хуулийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нэг. Нийслэлийн Засаг даргын 2010 оны 2 дугаар сарын...
2010 -оны 4 -р сарын 2
1236
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Шинжээчийн хэсэг томилох тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Боловсролын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нэг. Нийслэлд төрийн бус өмчийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох асуудлаар магадлан шинжилгээ хийж, дүгнэлт гаргах, байнгын шинжээчийн...
2010 -оны 4 -р сарын 2
1194
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Архи, согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэхийг түр хугацаагаар хориглох тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удйрдлагын тухай хуулийн 29.1.6-ийн "а", "л", 29.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нэг. Амлалт Нэхэх Ард Түмний холбооны 2010 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрийн "Хүсэлт гаргах тухай" 2/97 дугаар албан бичгээр гаргасан хүсэлтийг харгалзан жагсаал, цуглааны үеэр нийгмийн хэв журмыг сахиулах,...
2010 -оны 4 -р сарын 2
1196
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Налайх бол Монгол улсад гадаадын жуулчдын орж гарах гол төв
Улаанбаатар бүсийн хөгжлийн хөтөлбөрийн хүрээнд “Налайх дүүргийн хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт, цаашдын зорилт” сэдэвт зөвлөлгөөнийг Бүсчилсэн хөгжлийн үндэсний хороо, Улаанбаатар бүсийн зөвлөл, Налайх дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, засаг даргын тамгын газар хамтран маргааш зохион байгуулах гэж байна. Үүнтэй холбогдуулан Улаанбаатар бүсийн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Г.Галсанпунцаг...
2010 -оны 4 -р сарын 1
2203
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Боловсон хүчин бэлтгэх, сургах тухай
Журам батлах тухай Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2009 оны 12 дугаар сарын 23-ны 4/21 дугаар тогтоолын 2 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ: Нэг. Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2010 оны зорилтыг хэрэгжүүлэх, нийслэлийн нутгийн захиргааны...
2010 -оны 3 -р сарын 30
1697
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Барилгын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2.1, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1.1, 26.1.6 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нэг. Газар хөдлөлийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Улаанбаатар хотын барилга байгууламжийн хийц, бүтээц, чанарын...
2010 -оны 3 -р сарын 30
1207
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Авто замын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.1, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1.1, 26.1.6 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нэг. Гамшгийн нөхцөл байдлын үед иргэдэд үзүүлэх тусламжийг шуурхай зохион байгуулах зорилгоор замын хөдөлгөөний нэвтрэх...
2010 -оны 3 -р сарын 30
1202
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хэсэгчилсэн ерөнхий төлевлөгөө хэрэгжүүлэх тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Монгол Улсын Засгийн газрын:2008 оны "Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг орон сууцны хороолол болгон хөгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай" 27 дугаар тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нэг "Дэнжийн мянга" орчмын орон сууцны хорооллын хэсэгчилсэн...
2010 -оны 3 -р сарын 29
1225
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Гишүүнчлэлийн татвар төлех тухай
Монгол Үлсын Засаг захиргаа. нутэг дэвсгэриин нэтж, түүний удирдлагын тухай хуулийм 29 дүгээр зуйлийн 29 2 дахь хэсэг, Нийслэлийм Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2006 оны 44 дугаар тогтоолыг тус тус ундэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ Нэг. Олон Улсын Эрүүл хотуудыи холбооны гишуунчлэлийн 2009, 2010 оны татвөр бопох /тус бур 525 ам.дол/ нийт 1050 эм.долпэрыг Нийслэлийн Засаг дэргык нөөц сангээс гэрга^ыг...
2010 -оны 3 -р сарын 29
1107
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ