Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн хугацаа сунгах тухай

2014-07-09 00:00:00
2014 оны 07 сарын 09-ны өдөр                                                            дугаар А/575                                                        Улаанбаатар хот
 
 
 
Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах
эрхийн хугацаа сунгах тухай
 
 
             Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Газрын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.2.3, 37 дугаар зүйлийн 37.2, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2014 оны 5/14 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
            1.Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газраас 2014 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн 8/1542, 2014 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн 8/1594  дүгээр албан бичгээр ирүүлсэн саналыг үндэслэн хавсралтад дурдсан 62 /жаран хоёр/ иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар эзэмших, ашиглах эрхийн хугацааг сунгасугай.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
            2.Газар эзэмших, ашиглах эрх нь сунгагдсан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай холбогдох хууль тогтоомж, журмын дагуу гэрээ байгуулж, гэрчилгээ олгон, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ш.Төмөрбаатар/-т даалгасугай.
 
 
 
 
                                                    НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
                                                    БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
                                                    ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                           Э.БАТ-ҮҮЛ
 
 
Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны
............. сарын …......-ны өдрийн
............... захирамжийн хавсралт
ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ХУГАЦАА СУНГАГДАЖ БАЙГАА
ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЖАГСААЛТ

д/д Газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр Хороо Зориулалт Хэмжээ /м2/ Хугацаа /жил/ Эдэлбэрийн хэлбэр Өмнөх шийдвэр
Баянгол дүүрэг
1 Ж.Довдонбалжир 1 Худалдаа үйлчилгээ 448 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 210
2 Г.Дэлгэр 1 Худалдаа үйлчилгээ 1245 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 210
3 Си Эй Эс интернэйшнл ХХК 2 Үйлчилгээ 279 10 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 217
4 Мотор сервис ХХК 3 Авто засвар, үйлчилгээ 2301 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 217
5 Монсо ХХК 3 Орон сууц үйлчилгээ 157 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 379
6 Ж.Булгантамир 4 Үйлчилгээ 193 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 165
7 Л.Чинбат 4 Үйлдвэрлэл 9984 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 415
8 Ж.Богд-Эрдэнэ 4 Орон сууц үйлчилгээ 250 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 216
9 С.Гантулга 5 Амины орон сууц 120 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 181
10 Б.Эрдэнэбилэг 5 Үйлчилгээ 240 10 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 93
11 113 дугаар бүрэн дунд сургууль 10 Сургалт 3652 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 214
12 Д.Бавууцэрэн 12 Худалдаа үйлчилгээ 144 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 217
13 Ц.Нүрзэд 14 Худалдаа үйлчилгээ 150 10 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 217
14 Янгирт ХХК 17 Үйлчилгээ 132 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 217
15 Хоёр үндэс ХХК 19 Үйлчилгээ 1344 10 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 512
16 Ж.Гансүх 20 Үйлчилгээ, гараж 988 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 301
17 Хэрэм зам ХХК 20 Барилгын материалын үйлдвэрлэл 9183 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 301
18 Б.Батзоригт 4 Орон сууц, үйлчилгээ 540 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 302
19 Б.Батзоригт 4 Орон сууц, үйлчилгээ 440 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 378
20 Х.Алтанцацралт 11 Амины орон сууц 437 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 295
21 Ц.Доржсугар 20 Орон сууц, үйлдвэрлэл 1538 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 217
22 Б.Эрдэнэбат, С.Ононбат 20 Аж ахуй үйлдвэрлэл 5000 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 94
Баянзүрх дүүрэг
23 Д.Жаргалсайхан 5 Орон сууц, үйлчилгээ 1800 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 217
24 Т.Энхжаргал 14 Шатахуун түгээх станц 2000 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 165
25 Зохиомж дээд сургууль 3 Багш нарын орон сууц, сургалт 2400 12 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 94
26 Монхангай трейд ХХК 1 Үйлчилгээ 1801 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 20
27 Г.Ган-Эрдэнэ 9 Жимс жимсгэнэ, мод үржүүлэг 22062 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 461
28 Г.Дорж 16 Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 1870 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 210
29 Д.Баярсайхан 4 Үйлчилгээ 722 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 527
30 Л.Батхишиг 26 Орон сууц 400 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 182
31 М.Уянга 5 Үйлчилгээтэй орон сууц 360 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 301
32 Б.Хосбаяр 26 Орон сууц 400 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 182
33 Ловиат Даниаль Жан Пьер 16 Орон сууц 984 15 Ашиглуулах НЗД-ын 2007 оны 63
34 Т.Нармандах 6 Амины орон сууц 49 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 358
Сонгинохайрхан дүүрэг
35 С.Цэрэндулам 1 Зуслан 700 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 348
36 Ж.Нанжиджамц 1 Зуслан 700 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 348
37 П.Эрдэнэчимэг 1 Зуслан 400 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2007 оны 612
38 Цоз жаалууд ХХК 18 Эмнэлэг 240 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 210
39 Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газар 25 Нөхөн сэргээх зуслан 10000 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2007 оны 09
40 90 дүгээр цэцэрлэг 18 Цэцэрлэг 3953 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2006 оны 87
41 Тусдор ХХК 20 Үйлдвэрлэл, контор 1735 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 23
42 Шинэ тоосго ХХК 23 Аж ахуй 4500 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2006 оны 87
43 Т ба Д трейд ХХК 22 Амины орон сууц 2221 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 565
Сүхбаатар дүүрэг
44 Яргайт-Эх ХХК 10 Худалдаа, үйлчилгээ 260 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 210
45 Түшээ дээд сургууль 6 Сургалт 635 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 512
46 Цогттрейд ХХК 11 Үйлчилгээ 1160 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 94
47 Г.Зориглон 8 Контор, орон сууц 1482 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 217
48 О.Нэмэхболд 6 Үйлчилгээтэй орон сууц 240 2 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 415
49 Шихихутаг дээд сургууль 6 Сургалт 450 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2003 оны 395
50 Ш.Тайвансамбуу 7 Үйлчилгээний орон сууц 1897 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2010 оны 101
51 Цэцэна ХХК 8 Үйлчилгээ 220 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2003 оны 485
Чингэлтэй дүүрэг
52 43 дугаар цэцэрлэг 9 Цэцэрлэг 1944 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 380
53 Монгол ханамаса ХХК 5 Үйлчилгээ 787 5 Ашиглуулах НЗД-ын 2009 оны 23
54 Меридиан ХХК 5 Сургалт, үйлчилгээ 900 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2013 оны А/1033
55 Сан ХХК 6 Үйлчилгээ, орон сууц 3053 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 527
56 Дагина СӨХ 6 Орчны газар 6942 5 Ашиглуулах НЗД-ын 2006 оны 561
Хан-Уул дүүрэг
57 Ш.Цэрэннадмид 3 Гараж, авто засвар 640 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 210
58 Ерөөлт Интернэшнл ХХК 2 Үйлдвэрлэл 1030 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 217
59 Ногоонтнууд ХХК 8 Орон сууц 5000 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 389
60 Цахиур ХХК 3 Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 3565 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2004 оны 30
61 С.Должинсүрэн 3 Үйлчилгээ 160 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 94
62 Д.Хибадет 11 Амины орон сууц 403 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 20