Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай

2014-07-07 00:00:00
2014 оны 7 дугаар сар 07                                                                               А/561                                                                      Улаанбаатар хот
 
 
Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай
 
 
                  Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2013 оны “Нийслэлийн 2013 оны төсөвт нэмэлт   өөрчлөлт оруулах тухай” 11/41 дүгээр дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
                 1. Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны “Эрх шилжүүлэх тухай“  А/728 дугаар захирамжийн хавсралтын 5 дугаар заалтад Сонгинохайрхан дүүргийн 17 дугаар хорооны “Өргөө-33” СӨХ-ны 33 дугаар байрны 1,4,5,6-р орц гэснийг 7,8,9,10 дугаар орц болгон өөрчилсүгэй.  
 
                   2. Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/728  дугаар захирамжийн хавсралтын 5 дугаар  заалтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.
 
 
 
                                                                       НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
                                                                       БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
                                                                       ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                           Э.БАТ-ҮҮЛ