Буцалтгүй тусламж, хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтээр хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрүүдийн мэдээ

2012-01-01 00:00:00


Төсөл хэрэгжүүлэгч, яам, агентлаг,байгууллагын нэр....................................


Хөтөлбөрүүдийн мэдээллийг татаж авах хэсгээс бүрэн эхээр нь үзнэ үү