Дотоод аудитын хороог шинэчлэн байгуулах тухай

2014-05-27 00:00:00
2014 оны 05 сарын 27 өдөр                                        дугаар А/425                                       Улаанбаатар хот
 
 
Дотоод аудитын хороог шинэчлэн
байгуулах тухай
 
 
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Засгийн газрын 2012 оны Дотоод аудитын дүрэм батлах тухай 129 дүгээр тогтоол, Сангийн сайдын 2013 оны 29 дүгээр тушаалыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1.Нийслэлийн Дотоод аудитын хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. Үүнд:

Дарга:              Э.Бат-Үүл                  Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагч
 
Гишүүд:            Н.Батаа                     Нийслэлийн Засаг даргын Санхүү, эдийн       
                                                            засгийн асуудал хариуцсан орлогч   
                         Ё.Гэрэлчулуун          Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга     
 
                         Ц.Алтанцэцэг            Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөх
                                             
                   Б.Сайнжаргал        Монгол Улсын Их сургуулийн Бизнесийн                                                                                                              сургуулийн багш /зөвшилцсөнөөр/
 
                         Б.Оюунбаатар           Монгол мэргэшсэн нягтлан бодогчдын    
                                                            институтын сургалтын хорооны дарга     
                                                            /зөвшилцсөнөөр/                                                                      
Нарийн бичгийн                         
дарга              Д.Нацагдорж              Нийслэлийн Дотоод аудитын албаны дарга 
 
            2.Дотоод аудитын хороог шинэчлэн байгуулсантай холбогдуулан Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/615 дугаартай захирамжийг хүчингүй болсонд тооцсугай.
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                            Э.БАТ-ҮҮЛ