Дэд зөвлөл байгуулах тухай

2021-08-26 16:30:22

2021 оны 08 сарын 26-ны өдөр                                 Дугаар А/652                                                         Улаанбаатар

 

 

 

 

 

 

  Дэд зөвлөл байгуулах тухай

 

 

          Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 222 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 

 

  1.Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хянан зохицуулах үүрэг бүхий нийслэлийн Дэд зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар баталсугай.

 

    2.Дэд зөвлөлийг нэгдсэн удирдлагаар хангаж, хяналт тавьж, холбогдох арга хэмжээг шуурхай зохион байгуулж ажиллахыг Дэд зөвлөлийн дарга /Нийслэлийн Агаар, орчны бохирдлын асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч/-д даалгасугай.

 

    3.Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан “Дэд зөвлөл байгуулах тухай”  Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрийн А/380 дугаар захирамжийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

 

 

                                            НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                            БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН

                                            ЗАХИРАГЧ                                            Д.СУМЪЯАБАЗАР