Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2021-07-27 08:15:00

2021 оны 07 сарын 27-ны өдөр                                          Дугаар А/586                                         Улаанбаатар хот 

 

 

 

 

 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

 

       Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6.а, 29.2, Газрын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.2, 20 дугаар зүйлийн 20.2.1, 57 дугаар зүйлийн 57.1 дэх хэсэг, Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн 2021 оны 10 дугаар хурлын тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

      1.Төрийн байгууллагын эзэмшил, ашиглалтын газруудыг тухайн байгууллагын бүртгэлд нь тусгуулж, газар эзэмших, ашиглах гэрчилгээг шинэчлүүлэх, ашиглалтгүй газрыг нийтийн эдэлбэрт шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар баталсугай.

 

        2.Захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж, үр дүнг 2021 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор Нийслэлийн Засаг даргын Зөвлөлийн хуралд танилцуулахыг Ажлын хэсэг (Б.Сүхбаатар)-т даалгасугай.

 

 

 

 

 

                                        НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                        БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                                        ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                             Д.СУМЪЯАБАЗАР