Газар өмчлөх эрхийг дуусгавар болсонд тооцох тухай

2021-04-19 09:05:19

2021 оны 04 сарын 19-ний өдөр                                          Дугаар А/293                                        Улаанбаатар хот 

 

 

 

 

 

Газар өмчлөх эрхийг дуусгавар болсонд тооцох тухай

 

 

      Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1.2, Захиргааны ерөнхий хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 49.3.1, Засгийн газрын 2018 оны 397 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл хөтлөх журам”-ын 9.3-т заасныг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

      1.Газар өмчлөх эрхээсээ татгалзах хүсэлт гаргасан энэ захирамжийн хавсралтад заасан нэр бүхий 28 /хорин найм/ иргэний газар өмчлөх эрхийг дуусгавар болгосугай.

 

       2.Газар өмчлөх эрх нь дуусгавар болсон иргэдийн бүртгэлийг зохих журмын дагуу хөтөлж, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн газарт мэдэгдэхийг Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын алба /А.Энхманлай/-нд үүрэг болгосугай.

          

 

 

 

 

 

                                               НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                               БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                                               ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                Д.СУМЪЯАБАЗАР