Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай

2021-03-30 10:25:45

2021 оны 03 сарын 30-ны өдөр                                         Дугаар А/231                                         Улаанбаатар хот

 

 

 

Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай

 

      Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны 02/11, 2021 оны 03/14 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

    1.Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны А/46 дугаар захирамжийн хавсралтаар батлагдсан “Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2021 онд санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт”-ын 5-т заасан “Шилэн кабелийн сүлжээ, камержуулалтын ажил (НД)” гэснийг “Камержуулалтын тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл худалдан авах (НД)” гэж өөрчилсүгэй.

 

 

 

 

                                             НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                             БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                                             ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                               Д.СУМЪЯАБАЗАР