Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай

2021-03-29 09:10:41

2021 оны 03 сарын 29-ний өдөр                                              Дугаар А/226                                   Улаанбаатар хот 

 

 

 

 

 

 

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг

бусдад шилжүүлэх тухай

 

 

     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Газрын тухай хуулийн 38 дугаар зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

   1.Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын алба, Хот байгуулалт, хөгжлийн газрын хамтарсан “Мэргэжлийн зөвлөл”-ийн 2020 оны 08 дугаар сарын 11, 2021 оны 02 дугаар сарын 08, 09-ний өдрийн хурлаас гарсан дүгнэлтийн дагуу энэ захирамжийн хавсралтад заасан 19 (арван ес) иргэн, аж ахуйн нэгжийн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлсүгэй.

 

     2.Захирамжийн хавсралтад заасан иргэн, аж ахуйн нэгжтэй холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу гэрээ байгуулж, гэрчилгээ олгон, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын алба (А.Энхманлай)-нд даалгасугай.

 

      3.Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан "Газар эзэмшүүлэх эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөх тухай" Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/149 дүгээр захирамжийн Д.Мөнхдэмбэрэл, "Газар эзэмших, ашиглах эрх баталгаажуулах тухай" Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн А/52 дугаар захирамжийн Э.Бямбасүрэн, "Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбай, зориулалт, байршил, нэр, эдэлбэрийн хэлбэрийг өөрчлөх тухай" Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/58 дугаар захирамжийн “Хархираан хөгжил инвест” ХХК, "Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай" Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/277 дугаар захирамжийн иргэн Э.Энхболд, "Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай" Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн А/52 дугаар захирамжийн Д.Сангажав, "Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай" Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/100 дугаар захирамжийн иргэн Б.Амгалан, "Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, байршил, нэр, эдэлбэрийн хэлбэр өөрчлөх тухай" Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/839 дүгээр захирамжийн “Сайхан импекс” ХХК, "Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай" Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн А/343 дугаар захирамжийн иргэн Ж.Хишигжав, "Газар эзэмших, ашиглах эрх олгох тухай" Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/988 дугаар захирамжийн Б.Дэмчигням, "Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай" Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн А/1166 дугаар захирамжийн Н.Ууганцэцэг, "Газар эзэмших, ашиглах эрх олгох тухай" Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн А/1174 дүгээр захирамжийн С.Чулуунбат, "Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай" Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/386 дугаар захирамжийн иргэн С.Одончимэг, "Газар эзэмших эрх олгох тухай" Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/608 дугаар захирамжийн “Ситибылдинг” ХХК, "Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай" Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/836 дугаар захирамжийн иргэн Б.Цогтбаатар, "Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай" Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/1158 дугаар захирамжийн иргэн Ш.Рина нарт холбогдох хэсгийг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

 

 

 

                                    НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                    БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                                    ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                   Д.СУМЪЯАБАЗАР