Эзэмшил газрынхаа 10 хувьд ногоон байгууламж барина

2013-07-22 00:00:00
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч Э.Бат-Үүлийн гаргасан 2013 оны А/623 дугаар захирамжаар “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт газар эзэмшиж, ашиглаж байгаа иргэн, аж аж ахуйн нэгж, байгууллагууд эзэмшил газрынхаа 10-аас доошгүй хувьд нь цэцэрлэгт хүрээлэн, ногоон байгууламж хийж гүйцэтгэсэн эсэх талаарх судалгааг гаргах, албан шаардлага хүргүүлэх болон эзэмшил, ашиглалтад байгаа газрын 50 м хүртэлх орчны нийтийн эдэлбэрийн газрын тохижилт, цэвэрлэгээ, арчилгааг хариуцуулах талаар холбогдох судалгааг мөн гарган хэрэгжилтийг хангуулах, дээрх асуудлуудыг газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах гэрээнд тусгаж, гэрээний үүргээ биелүүлээгүй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад хариуцлага тооцох ажлыг 2013 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдрөөс эхлэн 2 сарын хугацаатай зохион байгуулах”-ыг үүрэг болгосон. Захирамжаар томилогдсон  ажлын хэсэг хотын 1-р зэрэглэлийн бүс Баянзүрх, Баянгол, Сонгинохайрхан, Сүхбаатар, Хан-Уул, Чингэлтэй дүүргүүдийн нутаг дэвсгэрт газар эзэмшигч иргэн, ААН, байгууллагуудын ногоон байгууламж, цэцэрлэгт хүрээлэн хийж гүйцэтгэх боломжтой талбайн  судалгааг хийжээ. Хотын 1-р зэрэглэлийн бүсэд нийт 7002 иргэн, аж ахуйн нэгж газар эзэмшиж байгаагаас 80 хувь нь ногоон байгууламж байгуулах боломжтой, 20 хувь нь сул талбай байхгүй, эзэмшил газрынхаа бүх талбайд барилга барьсан байна. Захирамжийн дагуу нийслэлийн 2,3-р бүсийн  эзэмшил газаруудад судалгааг энэ 7 хоногт багтаан дуусгах, ногоон байгууламж байгуулах боломжгүй газар эзэмшигчдийн 10 хувийг “Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн”, “Монгол наадам” цогцолбор, дүүргүүдийн цэцэрлэгт хүрээлэн зэрэг бусад ногоон байгууламжуудад шилжүүлэх, дээрх ажлыг хийж гүйцэтгэх зөвлөмж, мэдэгдэлийг 28-аас өмнө тараах, гэрээнд өөрчлөлт оруулах, хариуцлагын тогтолцоог уялдуулах, ажлыг хууль эрхзүйн хүрээнд нэг горимд оруулахыг нийслэлийн Засаг даргын Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогч С.Очирбат ажлын хэсгийнхэнд үүрэг болголоо гэж нийслэлийн Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсээс мэдээллээ.