Хөдөлмөр эрхлэлт нийгмийн хамгааллын асуудал хариуцсан орлогч дарга Ц.Буяндалай

2013-03-25 00:00:00

Хөдөлмөр эрхлэлт нийгмийн хамгааллын асуудал хариуцсан орлогч дарга Ц.Буяндалай

Төрсөн он: 1968.03.24

 Боловсрол

 - 1986-1990 Ховд аймгийн Багшийн дээд сургууль

 - Дээд, физикийн багш

 Ажилласан байдал

 - 1990-1991 Шарын гол сумын сургуулийн багш

 - 1991-1992 Завхан аймгийн 2 дугаар арван жилийн багш

 - 1992-1995 Ховд аймгийн Багшийн дээд сургуулийн багш

 - 1996-2000 МСДН-ын орон нутаг хариуцсан нарийн бичгийн дарга

 - 2003-2005 "Доной трейд" ХХК-ий захирал

 - 2005-2006 "Нарны зай" үйлдвэрийн дарга

 - 2006-2008 "Жи мобайл" ХХК-ий менежер

- 2008-2009 Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга

- 2010 оноос "Хан-Уул агро" ХХК-ий захирал

Шагнагдсан байдал

- "Алтан гадас" одон

- "Хөдөлмөрийн хүндэт" медаль