Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогч дарга С.Очирбат

2013-03-25 00:00:00
Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогч дарга С.Очирбат
Төрсөн он: 1971.03.21
 Боловсрол
 - 1990-1994 Монгол Улсын Их сургууль
 - 1997-1999 Монгол Улсын Их сургууль
 - 2003-2004 Удирдлагын Академи
 - Дээд, Доктор (Ph.D), Газар зүйч, газар зохион байгуулагч
 Ажилласан байдал
 - 2003 оноос Нийслэлийн Хөрөнгө Оруулалтын газрын дарга
-1993-1996 Шинжлэх ухааны академийн Газар зүйн
   хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ажилтан
 - 1996-2000 Тогтвортой амжиргаа төслийн зөвлөх
 - 1998-2005 Хот байгуулалтын хүрээлэнгийн секторын эрхлэгч 
 - 2005-2006 Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын
    хэлтсийн дарга
 - 2006-2011 ЗТБХБ яамны газрын дарга
 - 2011 оноос ЗТБХБ яамны төслийн зохицуулагч
 Шагнагдсан байдал
 - "Алтан гадас" одон
 - Байгаль орчин, газрын харилцааны тэргүүн ажилтан