Нийслэлд хэрэгжүүлэх “Орон нутгийн өмчийн концесс”-ын зүйлийн жагсаалт

2013-03-22 00:00:00
Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 6/26 дугаар тогтоолоор батлагдсан нийслэлд хэрэгжүүлэх “Орон нутгийн өмчийн концесс”-ын зүйлийн жагсаалтыг хүргэж байна. Энэ жагсаалтад тусгагдсан төслүүдийг Нийслэлийн эдийн засгийн хөгжлийн газраас эхлэн хэрэгжүүлж байгаа юм.

НИЙСЛЭЛД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ "ОРОН НУТГИЙН  ӨМЧИЙН КОНЦЕССЫН ЗҮЙЛИЙН ЖАГСААЛТ" 
Та холбоотой файл хэсгээс татаж авч үзнэ үү