Л.Цогзолмааг ажлаас чөлөөлөх тухай

2013-03-06 00:00:00
2013 оны 03 сарын 06 өдөр                                         дугаар Б/58                                                      Улаанбаатар хот

Монгол Улсын Боловсролын тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1.15 дахь заалт, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.1.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1.Нийслэлийн Боловсролын газраас 2011 оны 2 дугаар сард зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтын дүнг үндэслэн 166 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч Л.Цогзолмааг  2013 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрөөс эхлэн ажлаас чөлөөлсүгэй.
 
2.166 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгчийн ажил хүлээлцүүлэх комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.
 
Дарга             М.Отгонбаяр             Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын
                                                             Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга
Гишүүд:         Б.Пүрэвдагва            Нийслэлийн Боловсролын газрын Төрийн
                                                             Захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга
                        Б.Ганболд                 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын
                                                             Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн мэргэжилтэн
                        Ч.Билэг-Оюун           Нийслэлийн Боловсролын газрын
                                                             сургуулийн өмнөх боловсролын төсөв
                                                              хариуцсан мэргэжилтэн
Нарийн бичгийн
    дарга          Л.Ариунсанаа          Нийслэлийн Боловсролын газрын Хүний
                                                             нөөц хариуцсан мэргэжилтэн
 
3.Л.Цогзолмаатай ээлжийн амралтын болон холбогдох тооцоо хийхийг 166 дугаар цэцэрлэгийн нягтлан бодогчид үүрэг болгосугай.
 
 
 
 
            НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
            САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ
            ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ                                        Н.БАТАА