Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2013-03-06 00:00:00
2013 оны 03 сарын 06 өдөр                                          дугаар А/163                                                     Улаанбаатар хот

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1 дэх заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:
 
1.Нийслэлийн ерөнхий боловсролын зарим сургууль, цэцэрлэгүүдийн балансад бүртгэлтэй халаалтын зуухыг мэргэжлийн байгууллагад шилжүүлэх бэлтгэл хангах, зуухнуудын байдалд үнэлэлт, дүгнэлт гаргах Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

Ажлын хэсгийн
ахлагч                                Т.Батдорж                 Өмчийн харилцааны газрын орлогч
                                                                                                                                          дарга
 
Гишүүд                             Э.Бат-Эрдэнэ            Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын
                                                                                 газрын дулааны эрчим хүчний улсын
                                                                                 ахлах байцаагч
 
                                           С.Зоригсайхан          Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын
                                                                                 газрын дулааны эрчим хүчний улсын
                                                                                 байцаагч
 
                                           Б.Батсүх                      Улаанбаатар хотын Захирагчийн
                                                                                 ажлын албаны Инженерийн
                                                                                 байгууламжийн хэлтсийн
                                                                                 мэргэжилтэн
 
                                          Э.Баярмагнай            Нийслэлийн Боловсролын газрын
                                                                                  мэргэжилтэн
 
                                          Х.Мягмаржав              Халаалтын зуухны ашиглалт
                                                                                 зохицуулалтын газрын орлогч дарга

                                          Д.Ган-Эрдэнэ              Халаалтын зуухны ашиглалт
                                                                                  зохицуулалтын газрын ерөнхий ня-бо
 
                                         О.Бямбацогт                 Халаалтын зуухны ашиглалт
                                                                                  зохицуулалтын газрын дулааны
                                                                                  инженер 
Нарийн бичгийн
дарга                               Г.Гансүрэн                   Өмчийн харилцааны газрын Өмчийн
                                                                                  ашиглалт хамгаалалтын хэлтсийн
                                                                                  мэргэжилтэн
 
2. Халаалтын зуухнуудын одоогийн ашиглалтын байдалд дүгнэлт гаргаж, цаашид авах арга хэмжээний талаар санал боловсруулж 2013 оны 04 дүгээр сарын 01-ний дотор танилцуулахыг Ажлын хэсэг
/Т.Батдорж/-т үүрэг болгосугай.     
 
           
 
 
            НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
            САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ
            ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ                                        Н.БАТАА