Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын гадаад харилцааны үйл ажиллагааны журам батлах тухай

2013-03-04 00:00:00

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсгийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Нийслэлийн гадаад харилцааг нэгдсэн бодлогоор хангах, гадаад томилолтын үр дүнд хяналт тавих зорилгоор “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын албан хаагчдын гадаад улс, оронд албан томилолтоор ажиллах журам”-ыг нэгдүгээр хавсралтаар;

2.Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагад ажиллагсадын гадаадын байгууллагын төлөөлөгч, иргэнтэй харилцах журмыг  хоёрдугаар хавсралтаар  тус тус баталсугай.

3.Журмыг 2013 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлж ажиллахыг холбогдох албан тушаалтнуудад үүрэг болгосугай.

4.Нийслэлийн дүүргүүд, Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагууд болон харьяа газруудад мэдээлэл өгөх, журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Тамгын газар /Ё.Гэрэлчулуун/-т даалгасугай.

 

 

 

                        НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                        БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                        ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                   Э.БАТ-ҮҮЛ