Нийслэлийн ИТХ-ын нэгдсэн хуралдаанаар гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн журмыг батална

2013-02-20 00:00:00

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчид 2013 оны 2 дугаар сар 20-нд  хуралдаж  НИТХ-ын ээлжит бус хуралдааныг зарлах, ээлжит бус хуралдаанаар  хэлэлцэх асуудал болох гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн журам батлах тухай, гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн төсөл хэрэгжүүлэгчийг сонгон шалгаруулах журам батлах тухай зэрэг хэд хэдэн асуудлыг хэлэлцэн тогтоол гаргалаа.

Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын дарга, Улаанбаатар хотын ерөнхий архитектор Н.Нацагдарж гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн журам болон гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн төслийн хэрэгжүүлэгчийг сонгон шалгаруулах журмын төслийг НИТХ-ын Тэргүүлэгчдэд танилцууллаа. Энэхүү журмыг Нийслэлийн удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн,  гишүүдийн саналыг тусган НИТХ-ын Тэргүүлэгчдэд өргөн барьж байна гэдгийг тэрээр онцлон хэлсэн юм. Мөн гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийг 3 бүсэд хувааж эхний ээлжинд 1, 2 дугаар бүсийн 12 байршилд дахин төлөвлөлт хийхээр НИТХ-аар баталсан юм. 1 дүгээр бүсэд инженерийн шугам сүлжээтэй ойр, дэд бүцтийн асуудлыг хялбар шийдэх боломжтой Дэнжийн мянга, долдугаар хороолол зэрэг  5 байршлын газар хамрагдаж байгаа бол 2 дугаар бүсэд инженерийн шугамаас алслагдсан, дэд бүтцийн асуудлыг шинээр шийдвэрлэх Хайлааст, Ханын материал, Баянхошуу зэрэг 7 байршлын газар хамрагдаж байгаа юм байна.

Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн журмаар ИТХ-аас батлагдсан байршлуудад дахин төлөвлөлтийн ажлыг эхлүүлэх, гэр хорооллын дахин төлөвлөлтөд оролцох иргэн, аж ахуйн нэгж, төрийн байгууллагын эрх, тэдгээрийн хооронд үүсэх харилцааг зохицуулах юм.  Журамд зааснаар төсөл хэрэгжүүлэгч нь хууль ёсны газар, үл хөдлөх хөрөнгө өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагчтай нэг бүрчлэн тохиролцоо хийн зохих гэрээ байгуулж, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу барилгажуулах ажлыг эхлүүлэх юм байна. Нийслэлийн Засаг дарга дахин төлөвлөлтийн дэд бүтэц, инженерийн шугам сүлжээ авто зам, замын байгууламжийг улс, нийслэлийн төсвөөр барих ажлыг эхлүүлнэ гэж заажээ.

Мөн төсөл хэрэгжүүлэгч нь төсөлд шаардагдах хөрөнгийг хариуцахаас гадна гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн сонгосон талбайн газар чөлөөлөх ажлыг төсөл хэрэгжүүлэгч хариуцна гэж журамласан байна.

Харин төсөл хэрэгжүүлэгчийг сонгон шалгаруулах журамд төслөөр хэрэгжүүлэх ажлын даалгаварыг нийслэлийн Засаг дарга батлахаас гадна төсөл шалгаруулалтыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг байгуулна гэж тусгажээ.

Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын дарга Н.Нацагдорж, 2-р бүсийн дахин төлөвлөлтийн төслийн хэрэгжүүлэгчийг сонгон шалгаруулахдаа тухайн байгууллагын санхүүгийн чадавхи, техникийн чадавхи, шаардлагатай тохиолдолд нүүлгэн шилжүүлэх байртай байх зэрэг шалгуурыг тавьж үнэлнэ гэж журамд тусгасан гэв.

НИТХ-ын Тэргүүлэгчид энэхүү журам нь дахин төлөвлөлтөд орох байршилд оршин суугаа иргэн болон төсөл хэрэгжүүлэгч нарын гарын авлага болохуйц эрх зүйн акт учраас  дахин төлөвлөлтийн үйл ажиллагааны зохицуулалтыг бүрэн хангасан, хууль эрхзүйн бусад зүйл заалтуудад нийцсэн журам байх ёстой. Тиймээс редакцийн засварыг сайн хийж, журмын агуулгыг сайжруулах хэрэгтэй гэсэн  саналыг хэлж байлаа.  Мөн гэр хорооллын дахин төлөвлөлт хийх байршилуудыг тогтоож, төсөв хөрөнгөө шийдэж, журмаа боловсруулсан учраас энэхүү журмыг НИТХ-ын нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн батлах нь зөв гэсэн саналыг Тэргүүлэгчдийн олонхи нь дэмжсэн юм. Ингээд НИТХ-ын Тэргүүлэгчид НИТХ-ын ээлжит бус хуралдааныг 2013 оны 2 дугаар сар 25-ны Даваа гарагийн 09:00 цагт зарлан хуралдуулахаар болж, хуралдаанаар гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн журам, гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн төслийн хэрэгжүүлэгчийг сонгон шалгаруулах журмыг хэлэлцэн  батлахаар шийдвэрлэлээ гэж Нийслэлийн Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсээс мэдээллээ.