М.Цэвээн-Очирыг ажилд томилох тухай

2012-12-26 00:00:00

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 30 дугаар зүйлийн 30.1.11 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

            1. Манжийн Цэвээн-Очирыг  “Автобус-3” ОНӨААТҮГ-ын захирлаар 2012 оны          12 дугаар сарын 26-ны өдрөөс  томилсугай.

            2. “Автобус-3” ОНӨААТҮГ-ын захирлын ажил хүлээлцүүлэх комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай.

            Комиссын дарга        Н.Гантөмөр                Нийслэлийн Засаг даргын Барилга, хот

                                                                                    байгуулалт, дэд бүтцийн асуудал

                                                                                    хариуцсан орлогч

 

Гишүүд:                      Ш.Төмөрбаатар         Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын

                                                                        дарга

 

Ү.Ганболд                  Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын

                                                                        Төрийн захиргааны удирдлагын

                                                                        хэлтсийн дарга

Ч.Энхбат                    Нийслэлийн Нийтийн тээврийн газрын 

                                    даргын албан үүргийг түр орлон

                                    гүйцэтгэгч                                                                                                                                

         Б.Оюунцэцэг             “Автобус-3” ОНӨААТҮГ-ын ерөнхий

                                    нягтлан бодогч

 

 

 

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                Э.БАТ-ҮҮЛ