Чингэлтэй дүүргийн иргэд зөвлөлдөх санал асуулгын хэлэлцүүлэгт оролцлоо

2017-05-02 14:17:21

Монгол Улсын Их Хурлаас 2017 онд батлагдсан Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай хуулийн 6.1.1-д Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт,  өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 5.3.3-т заасан асуудлыг Улсын Их Хурал хэлэлцэн шийдвэрлэх үндэслэл шаардлагыг тодорхойлох асуудлыг шийдвэрлэхэд зөвлөлдөх санал асуулгыг явуулахаар заасны дагуу Монгол Улсын Их хурал, Засгийн газраас 2017 оны 04 дүгээр сарын 29-30-ны өдрүүдэд Төрийн ордонд зохион байгуулсан Зөвлөлдөх санал асуулгад дүүргийн иргэдийн төлөөлөл оролцлоо гэж Чингэлтэй дүүргийн Хэвлэл мэдээллийн албанаас мэдээлэв.