О.Эрдэнэбатыг ажилд томилох тухай

2012-10-19 00:00:00

   Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Засгийн газрын 2011 оны 62 дугаар тогтоолын 4.3.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

   1. Отгонбаярын Эрдэнэбатыг 2012 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрөөс нийслэлийн Хөдөлмөрийн газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилсугай.

   2. Нийслэлийн Хөдөлмөрийн газрын даргын ажил хүлээлцүүлэх комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай.
Комиссын дарга    Ц.Баатархүү        Нийслэлийн Засаг даргын Нийгмийн
                                                                  хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч

Гишүүд:        М.Отгонбаяр         Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын
                                                        Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга
                               Э.Ганхүү        Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын
                                                       Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга
                                О.Одхүү        Нийслэлийн Хөдөлмөрийн     газрын нягтлан бодогч         
   3.  О.Эрдэнэбатын сарын үндсэн цалинг /ТЗ-10/ 693653 /зургаан зуун ерэн гурван мянга зургаан зуун тавин гурав/ төгрөгөөр тогтоож, төрийн алба хаасан хугацааны            10 хувийг үндсэн цалингаас тооцон олгохыг нийслэлийн Хөдөлмөрийн газрын нягтлан бодогч О.Одхүүд зөвшөөрсүгэй.

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛ

---oOo---