Замын цагдаагийн алба хаагчид сургалтанд хамрагдаж байна

2016-12-07 10:37:50

Замын цагдаагийн алба хаагчид дохионы хэлний анхан шатны чадвар олгох сургалтанд хамрагдаж байна. Замын цагдаагийн алба, Монголын үндэсний дохионы хөгжлийн зөвлөл, Дохионы хэлний хэлмэрч, орчуулагчдын холбоо төрийн бус байгууллагуудтай хамтран Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үйлчлэх хөтөч бэлтгэх зорилгоор замын цагдаагийн албаны алба хаагчдад 2016 оны 12-р сарын 07-09-ний өдрүүдэд "Анхан шатны дохионы хэлний чадвар олгох сургалт"-ыг зохион байгуулж байна гэж Замын цагдаагийн албанаас мэдээллээ.