ХОТЫН ЗАСАГЛАЛЫГ САЙЖРУУЛАХ ТӨСӨЛ

2016-12-06 00:00:00
Хотын засаглалыг сайжруулах төсөл нь Швейцарийн хөгжлийн агентлагаас Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газартай хамтран хэрэгжүүлж буй анхны томоохон хөгжлийн төсөл юм. Төсөл нь нийслэлийн гэр хорооллуудад хэрэгжинэ. Туxайлбал, гэр хорооллыг хөгжүүлэх төсвийг тухайн хороодын иргэдтэй хамтран хэлэлцэж шийдвэрлэх, тэдний эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн хүртээмжтэй, чанартай үйлчилгээг үзүүлэх талаар холбогдох төрийн байгууллагын чадавхийг сайжруулна.