Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2010-09-21 00:00:00

     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгэзр зүйлийн 29.2 дахь хэсгийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь.

     Нэг. Нийслэлийн Засаг Дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2009-2012 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, "Хороо" хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор нпйслэлийн дүүргүүдэд хороо байгуулэх, өөрчлөн байгуулах талаар санал боловсруулах Ажлын хэсглйн бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар баталсугай

     Хоёр. Хороод байгуулах. өөрчлөн байгуулах тухай саналыг Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар 2010 оны 10 дугаар сарын 15-ны дотор багтаан хэлэлцүүлэхийг ажлын хэсэг   /Ц.Болдсайхан/-т даалгасугай.

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Г.МӨНХБАЯР

Нийслэлийн Засаг даргын 2010 оны 
09 дугаар сарын 21-ны өдрийн 
653 тоот захирамжийн нэгдүгээр хавсралт

АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Ажлын хэсгийн дарга  Ц.БолдсайханНийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга
Гишүүд

 • Ү.Ганболд         Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн Захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга
 • О.Машбат          Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль зүйн хэлтсийн дарга
 • М.Отгонбаяр     Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга
 • С.Баатаржав      Нийслэлийн Цагдаагийн газрын дарга Нийслэлийн 
 • С.Туул               Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын дарга
 • Ч.Однасан         Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын дарга
 • Г.Анхныбаяр     Нийслэлийн Бүртгэлийн газрын дарга
 • Ц.Долоонжин    Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн төсвийн ерөнхий мэргэжилтэн
 • С.Төмөрдулам  Нийслэлийн Барилга, хот байгуулалт, төлөвлөлтийн газрын Мэдээлэл,технологийн хэлтсийн дарга
 • Ц.Тулга             Нийслэлийн Газрын албаны Газрын менежмент төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга
 • Н.Лхагвацэрэн Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга
 • Д.Баатарням     Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга
 • Ц.Отгонбагана  Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга
 • Д.Алтангэрэл   Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга
 • Б.Лхагва-Очир Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга
 • Ч.Бат-Эрдэнэ   Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга
 • Д.Цэрэннадмид Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга
 • Ц.Алтанцацрал  Багануур дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга
 • Л.Эрдэнэчулуун Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга
 • Нарийн бичгийн дарга З.Алтанцэцэг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн