Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2010-09-22 00:00:00

     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсгийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЯАХ нь:

     Нэг. Нийслэлийн нийтийн тээврийн салбарт цахим карт, цахим төлбөрийн систем, нийтийн тээврийн удирдлагын систем, тээврийн хэрэгслийн байршил тодорхойлогч систем /ОРР5/ зэрэг мэдээллийн технологийн дэвшлийг нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. Үүнд:

Ажлын хэсгийн ахлагч

  • Я.Сод-Эрдэнэ Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газрын орлогч дарга

Гишүүүд

  • О.Машбат Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн төсвийнерөнхий мэргэжилтэн
  • Ц.Долоонжин Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль зүйн хэлтсийн дарга
  • Г.Сугарбат Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хотын хөгжлийн бодлогын хэлтсийн зам, тээврийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
  • С.Батзориг Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газрын Технологийн хэлтсийн дарга
  • А.Түвшин Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын Бүртгэл хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга
  • Б.Найдан "Автобус-1" компаний захирал /зөвшилцсөнөөр/
  • Э.Баярт Нийслэлийн Нийтийн тээврийн газрын мэдээллийн технологи хариуцсан мэргэжилтэн