Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1013 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-10-31
А/1012 Газар чөлөөлж, барилга албадан буулгах тухай 2018-10-30
А/1011 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-10-30
А/1009 Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалт зүйлийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-10-29
А/1008 Гудамж, зам, талбайн гэрэлтүүлгийг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-10-29
А/1004 Газар чөлөөлж, барилга албадан буулгах тухай 2018-10-25
А/1002 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-10-24
А/1001 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-10-24
А/910 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-09-28
А/909 Төлөвлөгөө батлах тухай 2018-09-28
А/906 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-09-28
А/905 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2018-09-28
А/904 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2018-09-28
А/903 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-09-28
А/902 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2018-09-28
А/901 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-09-28
А/900 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-09-28
А/899 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2018-09-28
А/898 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2018-09-28
А/897 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-09-27