Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/747 Бүтэц, орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай 2019-07-26
А/745 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-07-26
А/744 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-07-26
А/743 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-07-26
А/742 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-07-26
А/741 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-07-26
А/740 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-07-26
А/739 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-07-26
А/738 Захиалагчийн хяналт тавих тухай 2019-07-26
А/737 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-07-26
А/736 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-07-26
А/735 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-07-26
А/733 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-07-26
А/732 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2019-07-26
А/731 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-07-26
А/728 Дэд ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-07-26
А/723 Нийтийн эзэмшлийн газрын тооллого хийж бүртгэлжүүлэн тохижуулах тухай 2019-07-24
А/722 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-07-24
А/721 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-07-24
А/719 Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны дүрэм шинэчлэн батлах тухай 2019-07-17