Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/507 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-05-29
А/506 Хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2019-05-29
А/505 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-05-28
А/504 Цагийн хязгаар тогтоох тухай 2019-05-28
А/503 Нийслэлийн 2018-2019 оны өвөлжилтийн дүн, 2019-2020 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах тухай 2019-05-28
А/502 Комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2019-05-27
А/501 “Талын салхи 2019” олон улсын мото наадам зохион байгуулах тухай 2019-05-27
А/500 Үнэлгээний хороог шинэчлэн байгуулах тухай 2019-05-23
А/498 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох, үйл ажиллагааны чиглэл хасах тухай 2019-05-23
А/496 Хүүхдийн зуслангийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-05-23
А/495 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-05-23
А/494 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-05-23
А/490 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-05-22
А/489 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-05-21
А/488 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-05-21
А/487 Халаалтын зуухнуудыг балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2019-05-21
А/486 Барилга байгууламжийг акталж, нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасах тухай 2019-05-21
А/485 Автомашин бүртгэн авах тухай 2019-05-21
А/484 Нийслэлийн өмчид тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2019-05-21
А/483 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-05-21