Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/749 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-08-22
А/748 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-08-22
А/747 Газар эзэмших, ашиглах эрх олгох тухай 2018-08-22
А/746 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, байршил, нэр өөрчлөх тухай 2018-08-22
А/745 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2018-08-22
А/744 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-08-21
А/743 “Зорчигч тээвэр гурав” ОНӨААТҮГ-ын бүтэц, орон тооны хязгаар батлах тухай 2018-08-20
А/742 Замын хөдөлгөөний түгжрэл, ачааллыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-08-20
А/740 Мал, амьтны гоц халдварт, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2018-08-17
А/739 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-08-17
А/738 Цэцэрлэг байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2018-08-16
А/737 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2018-08-16
А/736 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2018-08-16
А/735 Хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2018-08-16
А/734 Захирамжийн хавсралтын зарим хэсгийг хүчингүй болгох тухай 2018-08-16
А/733 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-08-16
А/732 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-08-16
А/730 Гадаад томилолтын тухай 2018-08-16
А/728 Захирамжийн хавсралтын зарим хэсгийг хүчингүй болгох тухай 2018-08-16
А/727 Газар ашиглах эрх олгох тухай 2018-08-16