Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/774 Газар эзэмших, ашиглах эрх олгож, баталгаажуулах тухай 2019-08-01
А/773 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2019-08-01
А/772 Байгалийн голомтот тарваган тахал болон хүн, малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2019-08-01
А/770 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-07-31
А/769 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-07-31
А/768 Захиалагчийн хяналт тавих тухай 2019-07-31
А/766 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-07-31
А/765 Захиалагчийн хяналт тавих тухай 2019-07-31
А/764 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-07-31
А/763 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-07-30
А/760 Газар эзэмших эрх дуусгавар болгох тухай 2019-07-30
А/759 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2019-07-30
А/757 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-07-30
А/756 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-07-30
А/755 Журам шинэчлэн батлах тухай 2019-07-30
А/754 Төсөл хэрэгжүүлэгчийн эрхийг цуцлах тухай 2019-07-30
А/753 Захиалагчийн хяналт тавих тухай 2019-07-29
А/752 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2019-07-29
А/751 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2019-07-29
А/749 Зөвлөмж хэрэгжүүлэх тухай 2019-07-26