Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/186 Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийслэлийн салбар зөвлөл байгуулах тухай 2013-03-13
А/182 Нийгмийн салбарт хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2013-03-12
А/181 Санхүүжилтийн түр горимыг үргэлжлүүлэн тогтоох тухай 2013-03-11
А/179 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2013-03-11
А/178 Багахангай дахь Мах боловсруулах үйлдвэрийн цаашид шийдвэрлэх асуудлын тухай 2013-03-11
А/176 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн батлах тухай 2013-03-07
А/172 Зураг төсөв боловсруулах тухай 2013-03-07
А/170 Татвар төлөгч иргэний баталгааны тэмдгийн загвар батлах тухай 2013-03-07
А/169 Зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох тухай 2013-03-07
А/166 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-03-06
А/165 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-03-04
А/164 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-03-07
А/163 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-03-06
А/162 Дулаан хангамжийн ажлын зураг төсөв боловсруулах тухай 2013-03-04
А/161 Авто замын ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-03-04
А/160 Авто замын ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-03-04
А/159 Авто замын трассын байршлыг тогтоож, газар эзэмшүүлэх эрх олгох тухай 2013-03-07
А/154 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-03-04
А/153 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын гадаад харилцааны үйл ажиллагааны журам батлах тухай 2013-03-01
А/99 Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн тухай 2013-02-08