Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/347 2013 оны нэгдүгээр ээлжийн цэрэг халах, татах ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-04-02
А/343 Төлөвлөгөө, төсөв батлах тухай 2013-04-02
А/342 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-04-01
А/341 Концесс эзэмшигчийг сонгон шалгаруулах уралдаант шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай 2013-04-01
А/340 Иргэдэд нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх, хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилгын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2013-04-01
А/339 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-03-29
А/338 Мал эмнэлгийн үйлчилгээ явуулах тухай 2013-03-29
А/337 Төслийн удирдах хороо байгуулах тухай 2013-03-29
А/335 Газар өмчлөлийн ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2013-03-28
А/332 Арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2013-03-26
А/331 Эрх шилжүүлэх тухай 2013-03-26
А/329 Томилолтоор ажиллуулах тухай 2013-03-26
А/328 Журам батлах тухай 2013-03-26
А/327 Хөрөнгө бүртгэлээс хасах тухай 2013-03-26
А/326 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2013-03-26
А/324 Тохижилтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-03-25
А/323 Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газрын дүрэм, бүтэц, орон тооны хязгаарыг батлах тухай 2013-03-25
А/321 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2013-03-21
А/317 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2013-03-21
А/314 Соёл, урлагийн газрын дүрэм, бүтэц, орон тооны хязгаарыг шинэчлэх батлах тухай 2013-03-19