Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/417 ОХУ-д сургалтанд явуулах тухай 2013-04-22
А/416 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрх шилжүүлэх тухай 2013-04-22
А/415 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн хугацаа сунгах тухай 2013-04-22
А/414 Иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлүүлэх, шийдвэрийн зарим заалтыг өөрчлөх, хүчингүй болгох тухай 2013-04-22
А/413 Хөрөнгө оруулалтын уулзалт зохион байгуулах тухай 2013-04-22
А/412 Цэвэрлэгээний огтлолтоор мод бэлтгэхийг түр хугацаагаар хориглох тухай 2013-04-22
А/411 Барилга, хот байгуулалтын сайдаас нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2013-04-19
А/410 Барилга, хот байгуулалтын сайдаас нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2013-04-19
А/409 Тэмцээн зохион байгуулах тухай 2013-04-19
А/408 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-04-18
А/407 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрх шилжүүлэх тухай 2013-04-17
А/406 Газар эзэмшүүлэх эрх олгох тухай 2013-04-18
А/405 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-04-18
А/404 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-04-22
А/402 Зарим арга хэмжээний тухай 2013-04-17
А/400 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-04-16
А/399 Журам батлах тухай 2013-04-16
А/395 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг өөрчлөх тухай 2013-04-15
А/392 Хуучин обьектыг буулгаж газар чөлөөлөх тухай 2013-04-15
А/391 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-04-15