Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/121 Зураг төслийн ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-02-25
А/120 Монгол цэргийн өдөр, Зэвсэгт хүчний 92 жилийн ойг тэмдэглэх тухай 2013-02-25
А/119 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-02-25
А/118 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай 2013-02-25
А/117 Нийслэлийн Засаг даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай 2013-02-25
А/113 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын ажлын байрны жагсаалт батлах тухай 2013-02-22
А/110 Дүрэм, бүтэц зохион байгуулалтыг шинэчлэн батлах тухай 2013-02-20
А/109 Д.Урансүрэнд буцалтгүй тусламж олгох тухай 2013-02-25
А/108 Улаанбаатар хотын гадна инженерийн шугам сүлжээний барилга байгууламжийн хамгаалалтын зурвас тогтоох, газар чөлөөлөх, газар олгох, ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2013-02-19
А/105 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2013-02-18
А/102 Япон Улсад явуулах тухай 2013-02-15
А/101 Япон Улсад сургалтанд хамруулах тухай 2013-02-15
А/68 Тээврийн хэрэгсэл худалдаж авахыг зөвшөөрөх тухай 2013-01-29
А/67 Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвийн дүрэм, бүтэц орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай 2013-01-29
А/66 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2013-01-29
А/64 Нийслэлийн Тээврийн газрын дүрэм, бүтэц, орон тооны хязгаар батлах тухай 2013-01-28
А/62 Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газрын дүрэм бүтэц, орон тоо шинэчлэн батлах тухай 2013-01-25
А/48 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, Агаарын бохирдлын төлбөр хураах ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-01-22
А/46 Сар шинийн баярын өдрүүдээр авах зарим арга хэмжээний тухай 2013-01-22
А/45 Нийслэлийн Агаарын чанарын албаны дүрэм, бүтэц, орон тоог батлах тухай 2013-01-22