Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/28 “Оюутан-цэрэг”-т цэргийн мэргэжил олгох сургалтыг зохион байгуулах тухай 2019-01-17
А/27 Гарын үсэг зурах эрх олгох тухай 2019-01-17
А/26 Эрх олгох тухай 2019-01-17
А/25 Гамшгаас хамгаалах сургууль, дадлага зохион байгуулах тухай 2019-01-17
А/24 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2019-01-17
А/23 Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгох тухай 2019-01-17
А/21 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-01-15
А/19 Хүн ам, орон сууцны 2020 оны тооллогын бэлтгэл ажлыг хангах тухай 2019-01-10
А/17 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019-01-08
А/16 Сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдах хүүхдийн тоог нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2019-01-08
А/15 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр, авто зам ашигласны төлбөр хураах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-01-08
А/14 Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-01-08
А/13 Нийслэлийн өмчид барилга, байгууламж бүртгэн авах тухай 2019-01-08
А/12 Гадаад томилолтын тухай 2019-01-07
А/11 Гарын үсэг зурах эрх олгох тухай 2019-01-04
А/10 Гадаад томилолтын тухай 2019-01-04
А/09 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд, лаанбаатар хотын Захирагчийн харьяа газрууд, орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газруудын 2018 оны үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх тухай 2019-01-03
А/07 Гадаад томилолтын тухай 2019-01-02
А/06 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох, үйл ажиллагааны чиглэл хасах тухай 2019-01-02
А/05 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2019-01-02