Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/607 Хот тохижилтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-06-20
А/606 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-06-20
А/605 Хөрөнгө шилжүүлэх тухай 2019-06-20
А/604 Дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай 2019-06-20
А/603 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2019-06-20
А/602 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2019-06-20
А/601 Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжлах тухай 2019-06-19
А/600 Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжлах тухай 2019-06-19
А/599 Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжлах тухай 2019-06-19
А/598 Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжлах тухай 2019-06-19
А/597 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-06-19
А/595 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээг өөрчлөх тухай 2019-06-18
А/594 Гадаад томилолтын тухай 2019-06-18
А/593 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, нэр, эдэлбэрийн хэлбэр өөрчлөх,нэгж талбар хуваах тухай 2019-06-17
А/592 Мал эмнэлгийн халдваргүйтгэлийн ажил зохион байгуулах тухай 2019-06-17
А/591 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-06-14
А/587 Төслийн удирдах хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2019-06-14
А/586 Төслийн удирдах хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2019-06-14
А/585 Газар эзэмшүүлэх эрх олгох тухай 2019-06-13
А/584 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-06-13