Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/891 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, нэр өөрчлөх тухай 2019-08-30
А/890 Комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2019-08-29
А/889 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-08-29
А/888 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-08-29
А/887 Газар эзэмших, ашиглах эрх баталгаажуулах тухай 2019-08-29
А/885 Дэд ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-08-29
А/884 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-08-29
А/883 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, нэр, эдэлбэрийн хэлбэр өөрчлөх тухай 2019-08-27
А/882 Дотоод аудитын хороог шинэчлэн байгуулах тухай 2019-08-27
А/881 Журам батлах тухай 2019-08-27
А/879 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-08-27
А/878 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-08-27
А/877 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-08-26
А/875 Цэцэрлэгийн сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай 2019-08-26
А/874 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2019-08-26
А/873 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2019-08-26
А/871 Төслийн хэрэгжилтийг хангуулах тухай 2019-08-26
А/870 Халхын голын байлдааны ялалтын 80 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай 2019-08-26
А/869 Бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтын арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2019-08-23
А/868 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-08-23