Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/645 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-06-25
А/644 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-06-25
А/642 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-06-25
А/641 Төсвийн үндсэн ба нэмэлт дансны үлдэгдлийг буцаан олгох тухай 2019-06-24
А/640 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-06-24
А/639 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр шалгарсныг батламжилж, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2019-06-24
А/638 Төсөл хэрэгжүүлэгчийн эрхийг цуцлах тухай 2019-06-24
А/637 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-06-24
А/636 Техникийн хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2019-06-24
А/634 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-06-21
А/633 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-06-21
А/632 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-06-21
А/631 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-06-21
А/630 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-06-21
А/629 Мал, амьтны гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтын арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2019-06-21
А/628 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-06-21
А/627 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-06-21
А/626 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-06-21
А/625 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-06-21
А/624 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-06-21