Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/802 Хөрөнгө гаргах тухай 2013-08-27
А/802 Үхрийн архаг халдварт сүрьеэ, лейкоз, бруцеллёз өвчний шинжилгээ хийх тухай 2013-08-27
А/801 Хөрөнгө бүртгэж авах тухай 2013-08-26
А/800 Хөрөнгө бүртгэж авах тухай 2013-08-26
А/799 Иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлүүлэх, шийдвэрийн зарим заалтыг өөрчлөх, хүчингүй болгох тухай 2013-08-23
А/798 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-08-23
А/797 Бүгд Найрамдах Турк улсад явуулах тухай 2013-08-23
А/795 ОХУ-ын Москва хотод уулзалтад оролцуулах тухай 2013-08-22
А/794 Данийн Вант Улсад томилолтоор явуулах тухай 2013-08-21
А/793 БНСУ-д чуулганд оролцуулах тухай 2013-08-21
А/785 Нийслэлийн хороодын амьдрах орчны зураглалыг иргэдийн оролцоотой гаргах ажлыг зохион байгуулах тухай 2013-08-20
А/783 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2013-08-19
А/782 Замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулах зохион байгуулалтын зарим арга хэмжээ авах тухай 2013-08-19
А/781 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2013-08-16
А/780 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2013-08-16
А/779 БНХАУ-д томилолтоор ажиллуулах тухай 2013-08-16
А/778 Гадаадад томилолтоор явуулах тухай 2013-08-15
А/777 Нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулах тухай 2013-08-15
А/776 Загвар батлах тухай 2013-08-15
А/775 Сүрьеэтэй тэмцэх, сэргийлэх үндэсний стратегийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай 2013-08-13