Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/375 Төгсөлтийн баярын үеэр авах зохион байгуулалтын арга хэмжээний тухай 2014-05-14
А/374 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2014-05-14
А/373 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-05-08
А/372 Захиалагчийн хяналт тавих тухай 2014-05-08
А/371 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-05-08
А/370 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-05-08
А/369 Албан томилолтоор ажиллуулах тухай 2014-05-08
А/368 Албан томилолтоор ажиллуулах тухай 2014-05-08
А/367 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-05-07
А/366 Улаанбаатар хотын багц дүрмийг боловсруулах төслийг зохион байгуулах тухай 2014-05-07
А/365 БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Хөх хотод томилолтоор явуулах тухай 2014-05-06
А/364 Иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлүүлэх,шийдвэрийн зарим заалтыг өөрчлөх, хүчингүй болгох тухай 2014-05-08
А/363 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2014-05-06
А/362 “Зүүн хойд азийн хотын дарга нарын форум”-ыг зохион байгуулах хамтарсан ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-05-06
А/361 Шагнах тухай 2014-05-05
А/360 Тэргүүний тохижилттой, жагсаалч анги, байгууллага шалгаруулах “Монгол цэргийн жавхаа” уралдааныг дүгнэх тухай 2014-05-05
А/359 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-05-05
А/358 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2014-05-05
А/357 Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах тухай 2014-05-27
А/355 Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай 2014-05-02