Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/300 Захирамжийн заалтыг хүчингүй болгох тухай 2014-04-18
А/299 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-04-18
А/298 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-04-18
А/297 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-04-18
А/296 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-04-18
А/294 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-04-25
А/293 Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлох, тээвэрлэхийг түр хориглох, хүнд даацын автомашины тээвэрлэлтэд тавигдах хяналтыг эрчимжүүлэх тухай 2014-04-18
А/292 Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн бүртгэлтэй холбоотой нэгдсэн мэдээллийн санг бий болгох ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-04-17
А/291 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-04-17
А/289 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-04-15
А/288 Уралдаан зарлах тухай 2014-04-15
А/287 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-04-14
А/286 Иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлүүлэх,шийдвэрийн зарим заалтыг өөрчлөх, хүчингүй болгох тухай 2014-04-14
А/285 Тээврийн хэрэгсэл худалдаж авахыг зөвшөөрөх тухай 2014-04-11
А/284 Цэцэрлэг байгуулах, тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014-04-11
А/283 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2014-04-11
А/282 Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газруудын захиралтай байгуулсан Контрактыг дүгнэсэн дүн, эдийн засгийн үр дүнг дээшлүүлэх зорилтот түвшинг батлах тухай 2014-04-11
А/281 Бүгд Найрамдах Австри улсад туршлага судлах тухай 2014-04-09
А/280 Канад улсын Калгари, Ванкүвер хотуудад томилолтоор явуулах тухай 2014-04-09
А/279 Журам шинэчлэн батлах тухай 2014-04-09