Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/671 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-08-05
А/670 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-08-05
А/669 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-08-05
А/668 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-08-05
А/667 Нөхөх олговор олгох тухай 2014-08-05
А/666 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-08-04
А/665 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжлах тухай 2014-08-04
А/664 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2014-08-01
А/663 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2014-08-01
А/660 Ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцны барилгыг дахин төлөвлөж барилгажуулах тухай 2014-08-01
А/659 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-08-31
А/658 “Эрүүл аюулгүй байдлын индекс тооцох аргачлал”ыг хэрэгжүүлэх тухай 2014-08-31
А/656 “Тал нутгийн марафон-2014” Олон улсын марафон гүйлтийн тэмцээн зохион байгуулах тухай 2014-07-30
А/655 “Авто худалдааны цогцолбор” ОНӨААТҮГ-ын хэрэгжүүлж байгаа авто худалдааны цогцолборын бүтээн байгуулалтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2014-07-30
А/654 Дулаалгын аян зохион байгуулах тухай 2014-07-29
А/653 Нийслэлийн нутаг дэвсгэр дэх инженерийн шугам сүлжээний хамгаалалтын зурвас газрыг тогтоох үйл ажиллагааг зохион байгуулах тухай 2014-07-29
А/652 Иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлүүлэх,шийдвэрийн зарим заалтыг өөрчлөх, хүчингүй болгох тухай 2014-07-29
А/651 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-07-28
А/650 Барилга хот байгуулалтын сайдын багцаас нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2014-07-28
А/649 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-07-28