Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/529 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-06-24
А/528 Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгож, эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2014-06-20
А/527 Газар эзэмшүүлэх эрхийг баталгаажуулах тухай 2014-06-20
А/526 Газар эзэмшүүлэх эрхийг баталгаажуулах тухай 2014-06-20
А/525 Газар эзэмших эрх болон газар өмчлүүлэх тухай шийдвэрийг хүчингүй болгох тухай 2014-06-20
А/524 Захирамжийн холбогдох заалтыг хүчингүй болгох тухай 2014-06-20
А/523 Шагнах тухай 2014-06-20
А/522 Бүгд Найрамдах Солонгос улсад явуулах тухай 2014-06-20
А/521 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-06-20
А/519 Үнэлгээний хороо байгуулах, үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2014-06-20
А/518 Иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлүүлэх,шийдвэрийн зарим заалтыг өөрчлөх, хүчингүй болгох тухай 2014-06-20
А/516 Нийслэлийн Засаг даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай 2014-06-20
А/515 Хамгаалалтын бүсийн солбицлыг өөрчлөн тогтоох тухай 2014-06-20
А/514 Парк шинэчлэлт хийх тухай 2014-06-20
А/513 Нөхөх олговор олгох, газар чөлөөлөх тухай 2014-06-20
А/512 Өвөлжилтийн бэлтгэл хангах тухай 2014-06-19
А/511 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-06-19
А/510 Азийн том хотуудын холбооны Ажлын хэсгийн уулзалтад оролцуулах тухай 2014-06-18
А/509 БНАУ-ын Вена хотод томилолтоор ажиллуулах тухай 2014-06-18
А/508 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-06-18