Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/691 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2014-08-12
А/690 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2014-08-12
А/689 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-08-12
А/688 Төл малыг бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтанд хамруулах тухай 2014-08-12
А/687 Хэлэлцээ хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-08-12
А/686 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-08-08
А/685 Шагнах тухай 2014-08-08
А/684 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн батлах тухай 2014-08-07
А/683 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2014-08-05
А/682 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2014-08-05
А/681 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2014-08-05
А/680 Урамшуулал олгох тухай 2014-08-05
А/679 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2014-08-05
А/678 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2014-08-05
А/677 Япон улсын Хоккайдо мужийн Саппоро хотод томилолтоор явуулах тухай 2014-08-05
А/676 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2014-08-05
А/675 Барилга хот байгуулалтын сайдын багцаас нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2014-08-05
А/674 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-08-05
А/673 Зураг төслийн ажлын эрх шилжүүлэх тухай 2014-08-05
А/672 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-08-05