Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/551 “Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр”-ийн Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийг байгуулах тухай 2014-07-03
А/548 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2014-07-03
А/547 “Улаанбаатар хотын эдийн засгийн хөгжлийн стратеги боловсруулах” ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-07-01
А/546 “Сонгодог урлагийн үдшийн цэнгүүн” зохион байгуулах тухай 2014-06-30
А/545 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-06-30
А/544 Журам батлах тухай 2014-06-30
А/543 Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2014-06-30
А/542 Уралдааны болзол батлах тухай 2014-06-27
А/541 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-06-27
А/540 БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Манжуур хотод Олон улсын үзэсгэлэнд оролцуулах тухай 2014-06-27
А/539 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-06-26
А/538 Тээврийн хэрэгсэл худалдаж авахыг зөвшөөрөх тухай 2014-06-26
А/537 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2014-06-26
А/536 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-06-25
А/535 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2014-06-25
А/534 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2014-06-25
А/533 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2014-06-25
А/532 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-06-25
А/531 Нөхөх олговор олгох тухай 2014-06-25
А/530 Вьетнам Улсад томилолтоор ажиллуулах тухай 2014-06-24