Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/571 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-07-09
А/570 Ажлын төлөвлөгөө батлах тухай 2014-07-09
А/569 Ажил эрчимжүүлэх тухай 2014-07-09
А/568 Газар эзэмшүүлэх эрхийг баталгаажуулах тухай 2014-07-09
А/567 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2014-07-09
А/566 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2014-07-09
А/565 Мияаконожо хотод томилолтоор ажиллуулах тухай 2014-07-09
А/564 Шагнах тухай 2014-07-08
А/563 Нэрийн комисс батлах тухай 2014-07-08
А/562 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-07-08
А/561 Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2014-07-07
А/560 Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн дагуу сонгогдсон байршлуудын инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл боловсруулах ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-07-07
А/559 Япон улсын “Өвсний үндэс” хөтөлбөрийн Монгол талын хөрөнгөөр гүйцэтгэх ажлын эрхийг шилжүүлэх тухай 2014-07-07
А/558 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-07-07
А/557 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-07-07
А/556 Өргөдлийн маягт, тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний загвар батлах тухай 2014-07-07
А/555 Газар эзэмших эрх баталгаажуулах тухай 2014-07-07
А/554 Иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлүүлэх,шийдвэрийн зарим заалтыг өөрчлөх, хүчингүй болгох тухай 2014-07-07
А/553 Зураг төслийн ажлын эрх шилжүүлэх тухай 2014-07-04
А/552 Шагнах тухай 2014-07-04