Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/591 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-07-16
А/590 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-07-16
А/589 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-07-16
А/588 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-07-16
А/587 БНХАУ-ын Бээжин хотод томилолтоор явуулах тухай 2014-07-09
А/586 ОХУ-ын Эрхүү хотод томилолтоор явуулах тухай 2014-07-09
А/585 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-07-09
А/584 БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Хөх хотод томилолтоор явуулах тухай 2014-07-09
А/583 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-07-09
А/582 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-07-09
А/581 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-07-09
А/580 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-07-09
А/579 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-07-09
А/578 Эрх шилжүүлэх тухай 2014-07-09
А/577 Хариуцлагатай жижүүр томилон ажиллуулах тухай 2014-07-09
А/576 Газар эзэмших эрхийг баталгаажуулах тухай 2014-07-09
А/575 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн хугацаа сунгах тухай 2014-07-09
А/574 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөх, байршил шилжүүлэх тухай 2014-07-09
А/573 Газар эзэмшүүлэх эрх шилжүүлэх тухай 2014-07-09
А/572 “Улаанбаатар хотын эдийн засгийн хөгжлийн стратеги боловсруулах” ажлыг хэрэгжүүлэх тухай 2014-07-09