Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/767 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-09-10
А/766 Нийслэлийн 375 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх арга хэмжээний хөрөнгө гаргах тухай 2014-09-10
А/765 Армен улсад томилолтоор ажиллуулах тухай 2014-09-09
А/764 Нийслэлийн өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын хүрээнд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-09-08
А/763 Нийслэлийн Засаг даргын 1993-2013 оны зарим захирамжийн холбогдох заалтыг хүчингүй болгох тухай 2014-09-08
А/762 Цэргийн дүйцүүлэх албан хаагчдын гүнзгийрүүлсэн шатны сургалт зохион байгуулах тухай 2014-09-08
А/761 Албан томилолтоор ажиллуулах тухай 2014-09-08
А/760 Авто зам, замын байгууламжийн трасс, түүний хамгаалалтын бүсийн байршлыг тогтоож, газар эзэмших эрх олгох тухай 2014-09-08
А/759 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2014-09-08
А/757 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-09-05
А/756 Сургууль байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014-09-05
А/755 Цэцэрлэг байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2014-09-05
А/754 Шагнах тухай 2014-09-05
А/753 БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Хөх хотод томилолтоор ажиллуулах тухай 2014-09-04
А/753 Албан томилолтоор ажиллуулах тухай 2014-09-04
А/752 Нийслэлийн Эрүүл мэндийн зөвлөл байгуулах тухай 2014-09-04
А/751 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2014-09-04
А/749 Зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай 2014-09-03
А/747 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-09-02
А/746 Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2014-09-02