Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/781 Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2014-09-18
А/780 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-09-18
А/778 Татан буулгах ажлыг зохион байгуулах комисс томилох тухай 2014-09-18
А/776 Гэрээний загвар батлах тухай 2014-09-18
А/775 Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2014-09-18
А/774 2014 оны хоёрдугаар ээлжийн цэрэг халах, татах ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-09-17
А/773 Албан томилолтоор ажиллуулах тухай 2014-09-16
А/772 Бүгд Найрамдах Филиппин улсад томилолтоор ажиллуулах тухай 2014-09-12
А/771 Олон улсын хуралд оролцуулах тухай 2014-09-12
А/770 Хөрөнгө гаргах тухай 2014-09-12
А/769 Халаалтын улирал эхлэх, дуусах хугацааг тогтоох тухай 2014-09-11
А/768 Журам шинэчлэн батлах тухай 2014-09-10
А/767 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-09-10
А/766 Нийслэлийн 375 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх арга хэмжээний хөрөнгө гаргах тухай 2014-09-10
А/765 Армен улсад томилолтоор ажиллуулах тухай 2014-09-09
А/764 Нийслэлийн өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын хүрээнд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2014-09-08
А/763 Нийслэлийн Засаг даргын 1993-2013 оны зарим захирамжийн холбогдох заалтыг хүчингүй болгох тухай 2014-09-08
А/762 Цэргийн дүйцүүлэх албан хаагчдын гүнзгийрүүлсэн шатны сургалт зохион байгуулах тухай 2014-09-08
А/761 Албан томилолтоор ажиллуулах тухай 2014-09-08
А/760 Авто зам, замын байгууламжийн трасс, түүний хамгаалалтын бүсийн байршлыг тогтоож, газар эзэмших эрх олгох тухай 2014-09-08