Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай

2014-08-05 00:00:00
2014 оны 08 сарын 05 өдөр                                                                       дугаар А/683                                         Улаанбаатар хот
 
 
 
Тээврийн хэрэгсэл балансаас
 балансад шилжүүлэх тухай
 
 
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.2-ын “а”, 29.2, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1 дэх заалт, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 66 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн өмчит хуулийн этгээдийн эд хөрөнгийн хөдөлгөөн, түүнтэй холбогдох бусад харилцааг зохицуулах журам”-ын 5.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:
 
          1. Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын балансад бүртгэлтэй  56 нэрийн нийт 3 735 639 480 /Гурван тэрбум долоон зуун гучин таван сая зургаан зуун гучин есөн мянга дөрвөн зуун наян/ төгрөгийн өртөг бүхий хавсралтад заасан тээврийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжүүдийг “Нийтлэг үйлчилгээний газар нэг” ОНӨҮГ, “Нийтлэг үйлчилгээний газар хоёр” ОНӨҮГ, “Нийтлэг үйлчилгээний газар гурав” ОНӨҮГ, “Нийтлэг үйлчилгээний газар дөрөв” ОНӨҮГ-ын балансад тус тус шилжүүлэн, данс бүртгэлээс хасахыг Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар /Б.Амартүвшин/-т зөвшөөрсүгэй.
 
2. Балансаас балансад шилжин ирж буй тээврийн хэрэгслийг данс бүртгэлдээ бүртгэн авахыг Баянзүрх дүүргийн “Нийтлэг үйлчилгээний газар нэг” ОНӨҮГ /Ж.Мөнх-Од/, “Нийтлэг үйлчилгээний газар хоёр” ОНӨҮГ /Д.Нарангуа/, “Нийтлэг үйлчилгээний газар гурав” ОНӨҮГ /Д.Одонтуяа/, “Нийтлэг үйлчилгээний газар дөрөв” ОНӨҮГ /Б.Ууганбаяр/-т тус тус даалгасугай.
 
3. Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ш.Төмөрбаатар/-т үүрэг болгосугай.
 
 
           
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН
АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ                                                           Н.БАТАА               
Нийслэлийн  Засаг  даргын  2014 оны
08 дугаар сарын 05-ны өдрийн
А/683 дугаар захирамжийн хавсралт
                                                                                          Балансаас балансад шилжүүлэх хөрөнгийн жагсаалт
                                                                                                                                                                                                                                 /төгрөгөөр/
Эд хөрөнгийн нэр Марк Төрөл Улсын дугаар Арлын дугаар Ашигласан
жил
Хэмжих
нэгж
Тоо
 хэмжээ
 Нэгжийн
 үнэ
 Нийт үнэ  Байгуулсан
элэгдэл
 Үлдэгдэл
үнэ
"Нийтлэг үйлчилгээний газар нэг" ОНӨҮГ-ын балансад
1 1 Хог тээврийн машин Hyundai HD 72  Press back/битүү шахдаг /3тн/ УНП 0504 KMFGA17LPCC200097 1.6 ш 1 84,000,000.00 84,000,000.00 24,500,000.01 59,499,999.99
2 2 Хог тээврийн машин Hyundai HD 72  Press back/битүү шахдаг /3тн/ УНП 0508 KMFGA17LPCC200099 1.6 ш 1 84,000,000.00 84,000,000.00 24,500,000.01 59,499,999.99
3 3 Хог тээврийн машин Hyundai HD 72  Press back/битүү шахдаг /3тн/ УНП 0511 KMFGA17LPCC200093 1.6 ш 1 84,000,000.00 84,000,000.00 24,500,000.01 59,499,999.99
4 4 Хог тээврийн машин Hyundai HD 120 Үүрэгч бункертэй     /6тн/ УНП 0514 KMFLA19RPCC067049 1.6 ш 1 93,000,000.00 93,000,000.00 27,125,000.00 65,875,000.00
5 5 Хог тээврийн машин Hyundai HD 120 Үүрэгч бункертэй     /6тн/ УНП 0515 KMFLA19RPCC067050 1.6 ш 1 93,000,000.00 93,000,000.00 27,125,000.00 65,875,000.00
6 6 Хог тээврийн машин Hyundai HD 120 Үүрэгч бункертэй     /6тн/ УНП 0519 KMFLA19RPCC067039 1.6 ш 1 83,000,000.00 83,000,000.00 24,208,333.33 58,791,666.67
7 7 Хог тээврийн машин Hyundai HD 120 Үүрэгч бункертэй     /6тн/ УНТ 3651 KMFLA19RPCC067037 1.6 ш 1 151,754,412.00 151,754,412.00 61,135,792.61 90,618,619.39
8 8 Хог тээврийн машин Hyundai HD 170 Үүрэгч бункертэй        /8-10тн/ УНЛ 7352 KMCDK18BPCC064378 1.6 ш 1 151,754,412.00 151,754,412.00 61,135,792.61 90,618,619.39
9 9 Хог тээврийн машин MITSUBISHI  FUSO Press back/битүү шахдаг /10тн/ УБЕ 7215 FV515JA02949 1 ш 1 14,893,820.00 14,893,820.00 5,413,738.03 9,480,081.97
10 10 Хог тээврийн машин Dong Feng Задгай тэвштэй /5тн/ УНА 6301 LGDGUGGK89H163891 1 ш 1 24,989,458.00 24,989,458.00 8,372,261.74 16,617,196.26
11 11 Бага оврын ачааны машин KIA bongo Ачаа ачих  /1,4тн/ УНД 0785 KN3HAP8N27K210838 0.2 ш 1 16,600,000.00 16,600,000.00 1,383,333.34 15,216,666.66
12 12 Элс давс цацагч Бонго машины тоног төхөөрөмж 0.2 ш 1 18,100,000.00 18,100,000.00 1,810,000.02 16,289,999.98
Үүнээс: Тээврийн хэрэгслийн дүн 880,992,102.00 289,399,251.69 591,592,850.31
Тоног төхөөрөмжийн дүн 18,100,000.00 1,810,000.02 16,289,999.98
Дүн 899,092,102.00 291,209,251.71 607,882,850.29
"Нийтлэг үйлчилгээний газар хоёр" ОНӨҮГ-ын балансад
13 1 Хог тээврийн машин Hyundai HD 72  Press back/битүү шахдаг /3тн/ УНП 0500 KMFGA17LPCC200101 1.6 ш 1 84,000,000.00 84,000,000.00 24,500,000.01 59,499,999.99
14 2 Хог тээврийн машин Hyundai HD 72  Press back/битүү шахдаг /3тн/ УНП 0501 KMFGA17LPCC200092 1.6 ш 1 84,000,000.00 84,000,000.00 24,500,000.01 59,499,999.99
15 3 Хог тээврийн машин Hyundai HD 72  Press back/битүү шахдаг /3тн/ УНП 0507 KMFGA17LPCC200100 1.6 ш 1 84,000,000.00 84,000,000.00 24,500,000.01 59,499,999.99
16 4 Хог тээврийн машин Hyundai HD 72  Press back/битүү шахдаг /3тн/ УНП 0510 KMFGA17LPCC200098 1.6 ш 1 84,000,000.00 84,000,000.00 24,500,000.01 59,499,999.99
17 5 Хог тээврийн машин Hyundai HD 72  Press back/битүү шахдаг /3тн/ УНП 0513 KMFGA17LPCC200095 1.6 ш 1 84,000,000.00 84,000,000.00 24,500,000.01 59,499,999.99
18 6 Хог тээврийн машин Hyundai HD 120 Үүрэгч бункертэй /6тн/ УНП 0502 KMFLA19RPCC067046 1.6 ш 1 93,000,000.00 93,000,000.00 27,125,000.00 65,875,000.00
19 7 Хог тээврийн машин Hyundai HD 120 Үүрэгч бункертэй /6тн/ УНП 0506 KMFLA19RPCC067047 1.6 ш 1 93,000,000.00 93,000,000.00 27,125,000.00 65,875,000.00
20 8 Хог тээврийн машин Hyundai HD 120 Үүрэгч бункертэй /6тн/ УНП 0520 KMFLA19RPCC067036 1.6 ш 1 83,000,000.00 83,000,000.00 24,208,333.33 58,791,666.67
21 9 Хог тээврийн машин Hyundai HD 170 Үүрэгч бункертэй        /8-10тн/ УНП 0525 KMCDK18BPCC064381 1.6 ш 1 83,000,000.00 83,000,000.00 24,208,333.33 58,791,666.67
22 10 Хог тээврийн машин MITSUBISHI FUSO Press back/битүү шахдаг /10тн/ УБЕ 7230 FV515JA02951 1 ш 1 24,989,458.00 24,989,458.00 8,372,261.74 16,617,196.26
23 11 Хог тээврийн машин MITSUBISHI FUSO Press back/битүү шахдаг /10тн/ УБЕ 7232 FV515JA02952 1 ш 1 24,989,458.00 24,989,458.00 8,372,261.74 16,617,196.26
24 12 Хог тээврийн машин ISUZY FSR33 Press back/битүү шахдаг /6тн/ УБЕ 7243 JALFSR33F87000006 1 ш 1 70,000,000.00 70,000,000.00 53,332,222.18 16,667,777.82
25 13 Хог тээврийн машин Dong Feng Задгай тэвштэй /5тн/ УНБ 6302 LGDGUAAK99H161941 1 ш 1 24,989,458.00 24,989,458.00 8,372,261.74 16,617,196.26
26 14 Хог тээврийн машин Dong Feng Задгай тэвштэй /5тн/ УНБ 6303 LGDGUAAK99H163277 1 ш 1 24,989,458.00 24,989,458.00 8,372,261.74 16,617,196.26
27 15 Хог тээврийн машин Dong Feng Задгай тэвштэй /5тн/ УНБ 6306 LGDGUAAK89H163521 1 ш 1 24,989,458.00 24,989,458.00 8,372,261.74 16,617,196.26
28 16 Хог тээврийн машин Dong Feng Задгай тэвштэй /5тн/ УБЦ 8613 LGDGH8AF36H505632 1 ш 1 14,893,820.00 14,893,820.00 5,413,738.03 9,480,081.97
29 17 Хог тээврийн машин Dong Feng Задгай тэвштэй /5тн/ УБЦ 8614 LGDGH8AF76H505214 1 ш 1 14,893,820.00 14,893,820.00 5,413,738.03 9,480,081.97
30 18 Хог тээврийн машин Dong Feng Задгай тэвштэй /5тн/ УБЦ 8615 LGDGH8AF76H504886 1 ш 1 14,893,820.00 14,893,820.00 5,413,738.03 9,480,081.97
31 19 Механизм КОВШ 935E УБ 3728   1 ш 1 24,989,458.00 24,989,458.00 8,372,261.74 16,617,196.26
32 20 Бага оврын ачааны     машин KIA bongo Ачаа ачих /1,4тн/ УНД 0765 KN3HAP8N27K246157 0.2 ш 1 16,600,000.00 16,600,000.00 1,383,333.34 15,216,666.66
33 21 Элс давс цацагч Бонго машины тоног төхөөрөмж 0.2 ш 1 15,900,000.00 15,900,000.00 1,590,000.00 14,310,000.00
Үүнээс: Тээврийн хэрэгслийн дүн 1,053,218,208.00 346,357,006.76 706,861,201.24
Тоног төхөөрөмжийн дүн 15,900,000.00 1,590,000.00 14,310,000.00
Дүн 1,069,118,208.00 347,947,006.76 721,171,201.24
"Нийтлэг үйлчилгээний газар гурав" ОНӨҮГ-ын балансад
34 1 Хог тээврийн машин Hyundai HD 72  Press back/битүү шахдаг /3тн/ УНП 0509 KMFGA17LPCC200096 1.6 ш 1 84,000,000.00 84,000,000.00 24,500,000.01 59,499,999.99
35 2 Хог тээврийн машин Hyundai HD 72  Press back/битүү шахдаг /3тн/ УНП 0512 KMFGA17LPCC200094 1.6 ш 1 84,000,000.00 84,000,000.00 24,500,000.01 59,499,999.99
36 3 Хог тээврийн машин Hyundai HD 120 Үүрэгч бункертэй     /6тн/ УНП 0516 KMFLA19RPCC067045 1.6 ш 1 93,000,000.00 93,000,000.00 27,125,000.00 65,875,000.00
37 4 Хог тээврийн машин Hyundai HD 120 Үүрэгч бункертэй     /6тн/ УНП 0521 KMFLA19RPCC067049 1.6 ш 1 83,000,000.00 83,000,000.00 24,208,333.33 58,791,666.67
38 5 Хог тээврийн машин Hyundai HD 120 Үүрэгч бункертэй     /6тн/ УНП 0523 KMFLA19RPCC067040 1.6 ш 1 83,000,000.00 83,000,000.00 24,208,333.33 58,791,666.67
39 6 Хог тээврийн машин Hyundai HD 120 Үүрэгч бункертэй     /6тн/ УНП 0524 KMFLA19RPCC067033 1.6 ш 1 83,000,000.00 83,000,000.00 24,208,333.33 58,791,666.67
40 7 Хог тээврийн машин Hyundai HD 120 Үүрэгч бункертэй     /6тн/ УНТ 2147 KMFLA19RPCC067041 1.6 ш 1 83,000,000.00 83,000,000.00 24,208,333.33 58,791,666.67
41 8 Хог тээврийн машин Hyundai HD 120 Үүрэгч бункертэй     /6тн/ УНТ 4385 KMFLA19RPCC067044 1.6 ш 1 83,000,000.00 83,000,000.00 24,208,333.33 58,791,666.67
42 9 Хог тээврийн машин MITSUBISHI FUSO Press back/битүү шахдаг /10тн/ УБЕ 7233 FV515JA02953 2 ш 1 48,957,036.00 48,957,036.00 25,294,468.60 23,662,567.40
43 10 Суудлын автомашин Nissan sunny   УБЧ 5882 FB15-062014 4 ш 1 5,000,000.00 5,000,000.00 3,819,444.48 1,180,555.52
44 11 Бага оврын ачааны машин KIA bongo Ачаа ачих  /1,4тн/ УНД 0735 KN3HAP8N27K196108 0.2 ш 1 16,600,000.00 16,600,000.00 1,383,333.34 15,216,666.66
45 12 Элс давс цацагч Бонго машины тоног төхөөрөмж 0.2 ш 1 15,900,000.00 15,900,000.00 1,590,000.00 14,310,000.00
Үүнээс: Тээврийн хэрэгслийн дүн 746,557,036.00 227,663,913.08 518,893,122.92
Тоног төхөөрөмжийн дүн 15,900,000.00 1,590,000.00 14,310,000.00
Дүн 762,457,036.00 229,253,913.08 533,203,122.92
"Нийтлэг үйлчилгээний газар дөрөв" ОНӨҮГ-ын балансад
46 1 Хог тээврийн машин Hyundai HD 120 Үүрэгч бункертэй     /6тн/ УНП 0503 KMFLA19RPCC067048 1.6 ш 1 93,000,000.00 93,000,000.00 27,125,000.00 65,875,000.00
47 2 Хог тээврийн машин Hyundai HD 120 Үүрэгч бункертэй     /6тн/ УНП 0517 KMFLA19RPCC067043 1.6 ш 1 83,000,000.00 83,000,000.00 24,208,333.33 58,791,666.67
48 3 Хог тээврийн машин Hyundai HD 120 Үүрэгч бункертэй     /6тн/ УНП 0518 KMFLA19RPCC067034 1.6 ш 1 83,000,000.00 83,000,000.00 24,208,333.33 58,791,666.67
49 4 Хог тээврийн машин Hyundai HD 120 Үүрэгч бункертэй     /6тн/ УНП 0522 KMFLA19RPCC067035 1.6 ш 1 83,000,000.00 83,000,000.00 24,208,333.33 58,791,666.67
50 5 Хог тээврийн машин Hyundai HD 120 Үүрэгч бункертэй     /6тн/ УНТ 4160 KMFLA19RPCC067038 1.6 ш 1 83,000,000.00 83,000,000.00 24,208,333.33 58,791,666.67
51 6 Хог тээврийн машин Hyundai HD 170 Үүрэгч бункертэй         /8-10тн/ УНП 0526 KMCDK18BPCC064376 1.6 ш 1 151,754,412.00 151,754,412.00 61,135,792.61 90,618,619.39
52 7 Хог тээврийн машин Hyundai HD 170 Үүрэгч бункертэй         /8-10тн/ УНП 0527 KMFDA18VPCC064382 1.6 ш 1 151,754,412.00 151,754,412.00 61,135,792.61 90,618,619.39
53 8 Хог тээврийн машин Hyundai HD 170 Үүрэгч бункертэй         /8-10тн/ УНЛ 5410 KMCDK18BPCC064374 1.6 ш 1 161,689,490.00 161,689,490.00 64,675,795.92 97,013,694.08
54 9 Бохир сорох машин Dong Feng Бохир соруулах УНГ 6517 LGAX1B120DL006051 0.4 ш 1 89,880,000.00 89,880,000.00 9,986,666.64 79,893,333.36
55 10 Хог тээврийн машин Dong Feng Задгай тэвштэй /5тн/ УБЦ 8616 LGDGH8AF56H505213 1 ш 1 14,893,820.00 14,893,820.00 5,413,738.03 9,480,081.97
56 11 Суудлын автомашин Hyundai avante   УБҮ 0589 KMHDN41AP14291547 3 ш 1 10,000,000.00 10,000,000.00 4,236,111.02 5,763,888.98
 Тээврийн хэрэгслийн дүн 1,004,972,134.00 330,542,230.14 674,429,903.86
НИЙТ ДҮН 3,735,639,480.00 1,198,952,401.69 2,536,687,078.31