Хөрөнгө гаргах тухай

2014-07-24 00:00:00
2014 оны 7 дугаар сар 24                                                                           А/630                                                                         Улаанбаатар хот
 
Хөрөнгө гаргах тухай  
 
 
             Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төрийн албаны тухай хуулийн 29.2.3, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйл, 41.2.2 дахь заалтыг тус тус   үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
             1.Нийслэлийн Засаг даргын урилгаар Австри-Монголын бизнесийн хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн Хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн хөгжлийн ажлын хэсгийн ахлагч Франц Грайф, сургалт судалгааны төвийн захирал Карл Бүхгрэйбер нарын төлөөлөгчдийг  2014 оны 07 дугаар сарын 25-наас 31-ний өдрүүдэд хүлээн авахад шаардлагатай 6 100 000 /Зургаан сая нэг зуун мянга/ төгрөг, 2100 /Хоёр мянга нэг зуу/ еврог гадаад арга хэмжээний зардлаас гаргахыг Тамгын газар /Ё.Гэрэлчулуун/-т зөвшөөрсүгэй.
 
 
 
                                                                         НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
                                                                         БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
                                                                         ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                           Э.БАТ-ҮҮЛ