Тээврийн хэрэгсэл худалдаж авахыг зөвшөөрөх тухай

2014-06-26 00:00:00
2014 оны 06 сарын 26 өдөр                                                          дугаар А/538                                                       Улаанбаатар хот
 
 
Тээврийн хэрэгсэл худалдаж
авахыг зөвшөөрөх тухай
 
 
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 78.2.5 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 66 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн өмчит хуулийн этгээдийн эд хөрөнгийн хөдөлгөөн, түүнтэй холбогдох бусад харилцааг зохицуулах журам”-ыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1. Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын албан хэрэгцээнд зайлшгүй шаардлагатай хавсралтад заасан тээврийн хэрэгслийг Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу өөрийн орлогын эх үүсвэрээр худалдан авах эрх олгохыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ш.Төмөрбаатар/-т зөвшөөрсүгэй.
 
2. Худалдан авсан тээврийн хэрэгслийг нийслэлийн өмчид бүртгэн авахыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ш.Төмөрбаатар/-т даалгасугай.
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН
АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ                                                            Н.БАТАА
           
           
 
 
 
 
 

                                                                                   
 
 
 
 
Нийслэлийн  Засаг  даргын  2014 оны
06 дугаар  сарын 26-ны өдрийн
А/538 дугаар захирамжийн хавсралт
 
 
 
 
 
 
            ХУДАЛДАН АВАХ ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛИЙН ЖАГСААЛТ
 
 
 
Худалдан авагч байгууллага
 
 
Тээврийн хэрэгслийн марк, нэр
 
Үйлдвэр
лэсэн он
 
 
Үзүүлэлт
 
 
тоо
 
Нэг бүрийн
үнэ
/мянган төгрөг/
 
Нийт үнэ /мянган
төгрөг/
 
 
 
 
 
Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар
 
 
 
 
 
 
HYUNDAI  ELANTRA 
 
 
 
 
 
 
2011
 
 
шинэ
Гүйлт 0 км
Бензин хөдөлгүүр багтаамж     1,6 сс
Хүчин чадал           121 морины хүч, 
Эргэлтийн дээд
хүч 6200
Хурдны хайрцаг механик          5 шатлалт,      
 шатхуун зарцуулалт   6-9 литр
Хөтлөгч урд
Түлшний сав 55 л              жолооны хүрд
 зүүн
5 суудал
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
23000,0 /хорин гурван сая/
 
 
 
 
 
 
46000,0 
/дөчин
зургаан
 сая/