Улаанбаатар хотын төлөвлөлтийн 27 дугаар нэгж хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах тухай

2021-08-25 16:20:43

2021 оны 08 сарын 25-ны өдөр                                    Дугаар А/651                                                      Улаанбаатар

 

 

 

 

 

 

Улаанбаатар хотын төлөвлөлтийн

   27 дугаар нэгж  хорооллын хэсэгчилсэн

   ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах тухай

 

 

            Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Хот байгуулалтын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.4, 15 дугаар зүйлийн 15.2 дахь хэсэг, Улсын Их Хурлын 2013 оны 23 дугаар тогтоол, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны 02/09, 02/10 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

   

              1.“Улаанбаатар хотын төлөвлөлтийн 27 дугаар нэгж хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө”-г хувийн хэвшил, иргэдийн оролцоотойгоор боловсруулж захиалагчийн хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Хот байгуулалт, хөгжлийн газар (Ц.Тулга)-т даалгасугай.

 

          2.Дээрх ажлыг Нийслэлийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан батлуулж, хэрэгжилтэд хяналт таньж ажиллахыг Нийслэлийн Хот байгуулалтын асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч (Б.Сүхбаатар)-д үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

                                               НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                               БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН

                                               ЗАХИРАГЧ                                               Д.СУМЪЯАБАЗАР