Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгож, эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай

2013-09-23 00:00:00
2013 оны 09 сарын 23 өдөр                                                  дугаар А/891                                             Улаанбаатар хот
 
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дэх заалт, Газрын тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.1.3 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1. Газар эзэмших гэрээгээ цуцлах тухай хүсэлт ирүүлсэн тул Нийслэлийн Засаг даргын 2010 оны 876 дугаар захирамжийн “Эй Пи Эм Си” ХХК-д холбогдох заалтыг хүчингүй болгосугай.
 
2. Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хууль тогтоомжид нийцүүлэн хүчингүй болгож, гэрээг цуцлан, хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар
/Ш.Төмөрбаатар/-т даалгасугай.
 
 
 
 
                               НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
                               БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
                               ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                             Э.БАТ-ҮҮЛ