“Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв” НӨҮГ-ын дүрэм, зохион байгуулалтын бүтцийг шинэчлэн батлах тухай

2021-03-19 09:00:19

2021 оны 03 сарын 19-ний өдөр                                     Дугаар А/176                                           Улаанбаатар хот 

 

 

 

 

“Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв”

НӨҮГ-ын дүрэм, зохион байгуулалтын

бүтцийг шинэчлэн батлах тухай

 

 

     Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2010 оны 31 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

    1.“Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв” НӨҮГ-ын дүрмийг нэгдүгээр, бүтэц орон тооны хязгаарыг хоёрдугаар хавсралтаар баталсугай.

 

     2.Энэхүү захирамж гарсантай холбогдуулан “Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвийн дүрэм, бүтэц орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай” Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн А/697 дугаар захирамжийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

     3.Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар (Т.Оюунчимэг)-т даалгасугай.

 

 

 

 

                                                НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                                БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                                                ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                       Д.СУМЪЯАБАЗАР