Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай

2013-07-22 00:00:00
2013 оны 07 сарын 22 өдөр                                         дугаар А/682                                                    Улаанбаатар хот
 
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2012 оны 2/08 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1.Улаанбаатар хотын автозамын ачааллыг зохицуулах арга хэмжээг зохион байгуулах, нэгдсэн удирдлагаар хангах Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар шинэчлэн баталсугай.
 
2.Энэхүү захирамж гарсантай холбогдуулан нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/02 дугаар захирамжийг хүчингүй болсонд тооцсугай.
 
 
 
 
 
                             НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
                             БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
                             ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                           Э. БАТ-ҮҮЛ