Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2013-07-10 00:00:00
2013 оны 07 сарын 10 өдөр                                           дугаар А/656                                             Улаанбаатар хот

Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 39 дүгээр зүйлийн 39.1, 39.2,  Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.1,  8.1.2, Барилгын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2.6, 13 дугаар зүйлийн 13.5, 15 дугаар зүйлийн 15.1.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1.Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт баригдаж буй барилга байгууламжид хийгдсэн шалгалтаар эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөлгүй барилга угсралтын ажил эхлүүлсэн,  удаа дараалан хууль тогтоомж,  норм дүрэм зөрчсөн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хариуцлага тооцох, эрх зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх Ажлын хэсгийг доорх бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай. Үүнд:
 
Ажлын хэсгийн ахлагч:      Нийслэлийн Засаг даргын Хөрөнгө
                                                оруулалт, хот байгуулалт хариуцсан орлогч
Гишүүд:                                 Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний
                                                газрын дарга
                                                Нийслэлийн Цагдаагийн газрын дарга
                                                Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын  дарга 
                                                Ус сувгийн удирдах газрын дарга
                                                УБ Цахилгаан түгээх сүлжээ ХК-ийн дарга
                                                УБ Дулааны шугам сүлжээ ХК-ийн дарга
Нарийн бичгийн дарга:     Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга   
           
2.Ажлын хэсэг нь Мэргэжлийн хяналтын байгууллагуудын тавьсан шаардлагыг биелүүлээгүй, зөрчлөө арилгаагүй иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага тооцож,  хууль, дүрэм зөрчсөн үйл ажиллагааг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд зарлан, үр дүнг тухай бүр мэдээлж ажиллахыг Ажлын хэсгийн ахлагч  Нийслэлийн Засаг даргын Хөрөнгө оруулалт, хот байгуулалт хариуцсан орлогч /С.Очирбат/-д даалгасугай.

3.Баяр наадмын амралтын өдрүүдэд  зөвшөөрөлгүй барилга угсралтын ажил эхлүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагааг газар дээр нь очиж шалгаж, таслан зогсоох арга хэмжээ авах Шуурхай ажлын баг байгуулан  тодорхой үр дүнтэй ажиллахыг Ажлын хэсгийн ахлагч  Нийслэлийн Засаг даргын Хөрөнгө оруулалт, хот байгуулалт хариуцсан орлогч /С.Очирбат/-д үүрэг болгосугай.
 
 
                           НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
                           БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
                           ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                      Э.БАТ-ҮҮЛ