Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2019-11-21 09:45:55

2019 оны 11 сарын 21-ний өдөр                                     Дугаар А/1232                                        Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

 

 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

 

      Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 29.1.6-ын “б”, “Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1.1-д заасныг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

      1.Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2016 оны “Түр цугларах, нүүлгэн шилжүүлэх газрын байршил, хэмжээг тогтоох тухай” 94 дүгээр тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, болзошгүй гамшгийн үед ашиглах түр цугларах цэг, түр хоргодох байр, нүүлгэн шилжүүлэх байршлын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр санал боловсруулах чиг үүрэг бүхий ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

Ажлын хэсгийн

дарга                                       -Нийслэлийн Хот байгуулалтын асуудал хариуцсан

                                                төслүүдийн удирдагч

 

Гишүүд                                    -Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны

                                                Хэлтсийн дарга /тохиролцсоноор/.

 

                                                -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөгжлийн бодлого,

                                                төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга.

 

                                                -Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын дэд дарга бөгөөд

                                                Гамшгийн шуурхай удирдлагын хэлтсийн дарга.

 

                                                -Нийслэлийн Боловсролын газрын орлогч дарга.

 

                                                -Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албаны Газрын менежмент,

                                                төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга.

 

                                                -Нийслэлийн Хот байгуулалт, хөгжлийн газрын Барилгын чанар,

                                                аюулгүй байдлын хэлтсийн дарга.

 

                                                -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого,

                                                төлөвлөлтийн хэлтсийн Гамшгаас хамгаалах, урьдчилан

                                                сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн.

 

                                                -Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын Гамшгийн шуурхай

                                                удирдлагын хэлтсийн Дэд бүтэц, газар хөдлөлтийн

                                                асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн.

 

                                                -Багахангай дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн орлогч дарга.

 

                                                -Багануур дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн орлогч дарга.

 

                                                -Баянгол дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн орлогч дарга.

 

                                                -Баянзүрх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн орлогч дарга.

 

                                                -Налайх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн орлогч дарга.

 

                                                -Хан-Уул дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн орлогч дарга.

 

                                                -Сүхбаатар дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн орлогч дарга.

 

                                                -Сонгинохайрхан дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн орлогч дарга.

 

                                               -Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн орлогч дарга.

 

Нарийн бичгийн

дарга                                      -Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албаны Газрын менежмент,

                                               төлөвлөлтийн хэлтсийн Ашигт малтмал, эдэлбэр газрын

                                                асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

       2.Холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд дээрх асуудлаар санал, дүгнэлт боловсруулж, танилцуулахыг Ажлын хэсэг /О.Мөнгөншагай/-т даалгасугай.

 

 

 

 

 

 

 

                                              НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                              БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                                              ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                              С.АМАРСАЙХАН